Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:talousarvio-2020

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
Seuraava revisio Both sides next revision
yhdistys:talousarvio-2020 [2020-04-05 16:37]
kivinen
yhdistys:talousarvio-2020 [2020-08-19 16:24]
aketzu [Table]
Rivi 4: Rivi 4:
 ====== Iki ry:n talousarvio 2020 ====== ====== Iki ry:n talousarvio 2020 ======
  
-FIXME Taulukkolaskenta on hallituksen säädettävänä ja laitetaan kohta tänne. +^ iki.fi talousarvio 2020                                                                                                       ||||| 
- +                                          ​| Budjetti ​ | Budjetti ​ | Toteutunut ​ | Huomioita ​                                      ​
- +                                          ​     2020 |      2019 |        2019 |                                                 ​
-^iki.fi talousarvio 2020^^^^^ +^ Varsinainen toiminta ​                                                                                                         ||||| 
-   | Budjetti ​  ​| Budjetti ​  ​| Toteutunut ​  ​| Huomioita ​ +^ Tuotot ​                                                                                                                       ||||| 
-   | 2020    | 2019    | 2019   ​  ​+| Liittymismaksut 500 jäsentä á 40 euroa    |    ​20 000 |    ​18 000 |             | 2019 oli 30e.                                   ​
-^Varsinainen toiminta^^^^^ +| Haittamaksut 20 kpl á 25 euroa                  ​500 |       ​400 |             ​| 2019 oli 20e.                                   ​
-||||| +| Yhteensä ​                                 |    ​20 500 |    ​18 400             ​                                                ​
-^Tuotot^^^^^ +^ Kulut                                                                                                                         ||||| 
-| Liittymismaksut 500 jäsentä á 40 euroa   | 20 000 ​   ​| ​18 000 ​   ​| ​   | 2019 oli 30e.  +| Poistot (kolme uutta konetta) ​            ​   -4 000 |    ​-4 000 |             | Kirjanpidollinen erä                            
-| Haittamaksut 20 kpl á 25 euroa   ​| 500    | 400       | 2019 oli 20e.  +| Vuosikokouskulut ​                            -1 600 |    ​-1 600             |                                                 
-| Yhteensä ​  ​20 500 ​   ​| ​18 400 ​   ​| ​     ​+| Hallituksen kokouskulut ​                  ​     -600 |      -600 |             ​                                                ​
-| ||||+| Tech hack-illat ​                          ​   -1 000      -600 |             ​| Hack-iltoja useammin kuin ennen                 ​
-^Kulut^^^^^ +| Ylläpito/​tuki (ostopalvelu) ​              ​        ​0 |         ​0 |             ​                                                ​
-| Poistot (kolme uutta konetta) ​  ​–4 000 ​  | –4 000 ​  |    | Kirjanpidollinen erä  +| Kirjanpito ja veroilmoitus (ostopalvelu) ​    -1 600 |    ​-1 500             |                                                 
-| Vuosikokouskulut ​  ​–1 600 ​  | –1 600 ​  |    |   ​+| Palvelintarvikkeet ​                            -500 |      -500 |             ​                                                ​
-| Hallituksen kokouskulut ​  ​600   ​600   ​     ​+| Tietoliikennekulut:​ Otaniemi ​                -7 400 |   -10 500             ​| Hintavertailua tehty taas 2019                  
-| Tech hack-illat ​  ​–1 000 ​  600   ​   | Hack-iltoja useammin kuin ennen  +| Tietoliikennekulut:​ Tampere ​              ​   -5 300 |    ​-5 300             |                                                 
-| Ylläpito/​tuki (ostopalvelu) ​  ​| 0    | 0         ​+| Spamhaus Zen estolista ​                      -3 100 |    ​-3 100 |             | Käytössä harmaalistauksessa vielä toimii hyvin  | 
-| Kirjanpito ja veroilmoitus (ostopalvelu) ​  ​–1 600 ​  | –1 500 ​  |    |   ​+| Varausiki summer-of-code apurahat ​      ​        ​   -5 000             ​                                                ​
-| Palvelintarvikkeet ​  ​500   ​500   ​     ​+| Varausavoimen tiedonjaon edistäminen ​      -5 000 |    ​-5 000             |                                                 
-| Tietoliikennekulut:​ Otaniemi ​  ​–10 500 ​  –10 500 ​  |    | Hintavertailua tehty taas 2019  +| Varausyhteiskunnassa vaikuttaminen ​        -5 000 |    ​-5 000             |                                                 
-| Tietoliikennekulut:​ Tampere ​  ​–5 300 ​  | –5 300 ​  |    |   ​+| Tilintarkastus ​                                -200 |      -200 |             ​                                                ​
-| Spamhaus Zen estolista ​  ​–3 100 ​  | –3 100 ​  |    | "Käytössä harmaalistauksessa ​  |  ​vielä toimii hyvin" ​ | +| Matka- ja edustuskulut (mm. yhteistyö) ​      -4 500      -500 |             ​| M3AAWG osallistumiset tuo lisää matkakuluja ​    ​
-"Varaus ​  |  ​iki summer-of-code apurahat" ​  | 0    | –5 000 ​     ​| ​  +| Muut kulut                                     -500 |      -500 |             ​                                                ​
-"Varaus ​  |  ​avoimen tiedonjaon edistäminen" ​  –5 000 ​  | –5 000 ​  |    |   ​+| Jäsenmaksut ​                              ​   -1 200 |    ​-1 200 |             | Suurin on M3AAWG 1000 USD                       ​
-"Varaus ​  |  ​yhteiskunnassa vaikuttaminen" ​  –5 000 ​  | –5 000 ​  |    |   ​+| Lahjoitukset ja huomionosoitukset ​        ​     -500 |      -500 |             ​                                                ​
-| Tilintarkastus ​  ​200   ​200   ​     ​+| Yhteensä ​                                 |   -42 000 |   -45 600             ​                                                ​
-| Matka- ja edustuskulut (mm. yhteistyö) ​  ​–4 500 ​  500   ​   | M3AAWG osallistumiset tuo lisää matkakuluja ​ +| Tuottojäämä ​                              ​|   -21 500 |   -27 200             ​                                                ​
-| Muut kulut   ​500   ​500   ​     ​+^ Sijoitus- ja rahoitustoiminta ​                                                                                                ||||| 
-| Jäsenmaksut ​  ​–1 200 ​  | –1 200 ​  |    | Suurin on M3AAWG 1000 USD  +| Tuotot ​                                           ​0 |         ​0 |             ​                                                ​
-| Lahjoitukset ja huomionosoitukset ​  ​500   ​500   ​     ​+| Kulut (pankin palvelumaksut) ​                  -500 |      -500 |             ​                                                ​
-| Yhteensä ​  ​–45 100 ​  | –45 600 ​  |      ​+| Tilikauden ali/​ylijäämä ​                  ​|   -22 000 |   -27 700             ​| Viime pari vuotta ollaan käytetty säästöjä ​     |
-| Tuottojäämä ​  ​–24 600 ​  | –27 200 ​  |      ​+
-||||| +
-^Sijoitus- ja rahoitustoiminta^^^^^ +
-| Tuotot ​  ​| 0    | 0         ​+
-| Kulut (pankin palvelumaksut) ​  ​500   ​500   |    |   | +
-| ||||| +
-| Tilikauden ali/​ylijäämä ​  ​–25 100 ​  | –27 700 ​  |    | Viime pari vuotta ollaan käytetty säästöjä ​ |+
  
  
yhdistys/talousarvio-2020.txt · Viimeksi muutettu: 2020-08-19 18:06 / haa