Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:toimintasuunnitelma-2010

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

yhdistys:toimintasuunnitelma-2010 [2010-02-19 13:33]
kivinen created
yhdistys:toimintasuunnitelma-2010 [2010-03-27 12:53] (nykyinen)
hot
Rivi 1: Rivi 1:
-====== IKI ry:n vuoden ​2009 toimintasuunnitelma ======+ 
 +====== IKI ry:n vuoden ​2010 toimintasuunnitelma ======
  
 ===== Ikiosoite ===== ===== Ikiosoite =====
Rivi 29: Rivi 30:
 IKI seuraa ja osallistuu Suomessa tapahtuvaa sähköpostiin liittyvää kehitystä ja keskustelua sekä pyrkii olemaan mukana mm. Viestintäviraston sähköpostia koskevassa toiminnassa. IKI seuraa ja osallistuu Suomessa tapahtuvaa sähköpostiin liittyvää kehitystä ja keskustelua sekä pyrkii olemaan mukana mm. Viestintäviraston sähköpostia koskevassa toiminnassa.
  
-FIXME: Pyydetään iki.fi:n lisäämistä public suffix listalle selainten cookieiden toimimisen parantamiseksi.+===== Sijoitusstrategia 2010 =====
  
-FIXME: Lähetetään tammi-helmikuussa Ikitotuus jossa ennakkoilmoitus vuosikokouksesta. Varsinainen kutsu lähetetään vielä erikseen lähempänä kokousta. Muistutetaan toimikunnista ​ja tietojen päivittämisestä ikitotuudessa ja laitetaan toimintasuunnitelman alustava versio mukaan.+Yhdistyksen varat sijoitetaan seuraavasti maksuvalmiuden ​ja pitkäaikaisen toiminnan turvaamiseksi.
  
-FIXME: Hankitaan sertifikaatti jolla saadaan salaus käyttöön sähköpostin vastaanottoon ja lähetykseen.+==== 1Kassa ====
  
-Ajanmukaistetaan sijoitusstrategia.+Kassassa pidetään vähintään vuoden kuluja vastaava summa. Instrumenttina kassalle käytetään pankkitiliä. Kassasta siirretään yli menevä osuus sijoituksiin vähintään kerran vuodessa.
  
-===== Sijoitusstrategia =====+==== 2. Sijoitusvarallisuus ​====
  
-Hallitus ​sijoittaa yhdistyksen ​varat vuoden 2003 vuosikokouksessa päätetyn sijoitusstrategian mukaisesti, tavoitteena varmistaa yhdistyksen ikuinen toiminta.+Sijoitusvarallisuus jaetaan 50% vähempiriskisiin (esim. rahamarkkinatuotteet) ja 50% suurempituottoisiin (osakepohjaiset tuotteet) vaihteluvälin ollessa 25%-75%. Vähempiriskinen osuus (minimi 25%) toimii puskurina jotta osakesijoituksia ei tarvitse lunastaa huonoina aikoina. 
 + 
 +Sijoitusvarallisuudesta voidaan enintään 5% sijoittaa yhdistyksen ​ideologista tavoitetta lähellä oleviin kohteisiin. /* ... vaikka ne tuottaisi -89% tuottoa */ 
 + 
 +==== Sijoitusten hoito ==== 
 + 
 +Muita sijoitusinstrumentteja paitsi pankkitiliä hoitaa hallituksen valitsema sijoitusyhtiö. 
 + 
 +==== Huomioita strategiasta ==== 
 + 
 +Nykyisillä sijoituksilla (3/2010) 25% minimiosuus vähäriskisissä sijoituksissa riittäisi toiminnan kuluihin noin 7 vuodeksi. 
 + 
 +Edellinen, ​vuoden 2003 sijoitusstrategia löytyy [[http://​www.iki.fi/​iki/​toimintasuunnitelma-2003.html#​sijoitus|vuoden 2003 toimintasuunnitelmasta]].
  
 ===== IKI CA ===== ===== IKI CA =====
Rivi 47: Rivi 60:
 ===== Ylläpito ja iki-palvelu (helpdesk) ===== ===== Ylläpito ja iki-palvelu (helpdesk) =====
  
-Siirretään tarpeen vaatiessa iki-palvelu sekä osia ylläpidosta (esimerkiksi seurantajärjestelmän rakentaminen) ulkopuolisen tahon tehtäväksi korvausta vastaan. Selvitetään myös mahdollisuus vastausringin perustamiseen. Otetaan käyttöön issue tracker -ratkaisu. Yhdistyksen kirjanpito voidaan siirtää tilitoimiston hoidettavaksi.+Siirretään tarpeen vaatiessa iki-palvelu sekä osia ylläpidosta (esimerkiksi seurantajärjestelmän rakentaminen) ulkopuolisen tahon tehtäväksi korvausta vastaan. Selvitetään myös mahdollisuus vastausringin perustamiseen. Otetaan käyttöön issue tracker -ratkaisu.
  
 ===== Palveluiden kehittäminen ===== ===== Palveluiden kehittäminen =====
Rivi 57: Rivi 70:
   * DKIM eli domain keys identified mail   * DKIM eli domain keys identified mail
   * Ikiosoite ja jäsen-kohtaiset roskapostisuodatustoiminnot   * Ikiosoite ja jäsen-kohtaiset roskapostisuodatustoiminnot
-  * Seuranta- ja valvontajärjestelmät ​[SNMP tilastointia kehitetty]+  * Seuranta- ja valvontajärjestelmät
   * Iki-identiteetti IKI-ID-palvelu (OpenID tms)    * Iki-identiteetti IKI-ID-palvelu (OpenID tms) 
 +  * Shibboleth (CSC ylläpitää suomalaista [[http://​www.csc.fi/​hallinto/​haka|HAKA]]-luottamusverkostoa yliopistolaisille) autentikointiin?​
  
 Tutkitaan voitaisiinko ottaa iki-domainien päivityksessä dynaaminen dns käyttöön. Tutkitaan voitaisiinko ottaa iki-domainien päivityksessä dynaaminen dns käyttöön.
Rivi 69: Rivi 83:
  
 Selvitetään ajoittain palvelintilan hintataso (kilpailutus) sekä hajasijoittamisen (kahdentamisen) kustannukset. Jos näyttää järkevältä kahdennetaan palvelimet. Selvitetään ajoittain palvelintilan hintataso (kilpailutus) sekä hajasijoittamisen (kahdentamisen) kustannukset. Jos näyttää järkevältä kahdennetaan palvelimet.
- 
 ===== Iki-totuus ja tiedotus ===== ===== Iki-totuus ja tiedotus =====
  
 Julkaistaan ikitotuus-jäsenlehti tarpeen mukaan. Julkaistaan ikitotuus-jäsenlehti tarpeen mukaan.
  
-Iki-FAQ:in päivittämistä jatketaan. +Iki-FAQ:in päivittämistä jatketaan ​ikiwikissä.
yhdistys/toimintasuunnitelma-2010.1266586409.txt · Viimeksi muutettu: 2010-02-19 13:33 / kivinen