Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:vuosikokous-poytakirja-2010

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
yhdistys:vuosikokous-poytakirja-2010 [2010-03-27 17:08]
haa created
yhdistys:vuosikokous-poytakirja-2010 [2010-04-26 16:11] (nykyinen)
hot
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Vuosikokous 2010 pöytäkirja (27.3.2010) ======
  
 +<​code>​
 +Internet-käyttäjät Ikuisesti - IKI ry
 +Vuosikokous 27.3.2010
 +Dipoli, Espoo
 +
 +1. Kokouksen avaus
 +
 +Puheenjohtaja Hannu Aronsson avasi kokouksen 13.15.
 +
 +2. Kokouksen järjestäytyminen
 +
 +Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Aronsson ja sihteeriksi
 +Harri Toivanen. Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Kari Jyrkinen ja
 +Heikki Lehtinen. Valittiin ääntenlaskijoiksi Niko Rintala ja Lauri Laitinen.
 +
 +
 +3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 +
 +Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 +
 +4. Sovitaan kokouksessa noudatettavista menettelytavoista
 +
 +Sovittiin matkapuhelimet pidettäviksi äänettöminä. Sovittiin
 +puheenvuorot pyydettäväksi kättä nostamalla ja kerrottavan nimi
 +puheenvuoron alussa.
 +
 +5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 +
 +Hyväksyttiin hallituksen esitys (liite 2) esityslistaksi.
 +
 +6. Esitetään vuoden 2009 toimintakertomus,​ tilinpäätös,​ tilikertomus
 +  ja tilintarkastajien lausunto
 +
 +Merkittiin toimintakertomus (liite 3), tilinpäätös (liite 4),
 +tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto (liite 5) tiedoksi.
 +
 +7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamista vuodelle 2009
 +
 +Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelle 2009.
 +
 +8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2009 osalta hallitukselle
 +  ja muille tilivelvollisille
 +
 +Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2009 osalta
 +hallitukselle. Muita tilivelvollisia ei ollut.
 +
 +9. Päätetään vuoden 2010 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 +
 +Päätettiin vuoden 2010 liittymismaksuksi 30 euroa ja jäsenmaksuksi 0 euroa.
 +
 +10. Päätetään vuoden 2010 lisäaliaksista perittävän haittamaksun
 +   ​ohjeellinen hinta
 +
 +Päätettiin lisäaliasmaksuksi 20 euroa.
 +
 +11. Vahvistetaan vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja talousarvio
 +
 +Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi muutoksin
 +(liite 6) ja talousarvioksi (liite 7).
 +
 +12. Valitaan yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt
 +
 +Valittiin yhdistyksen hallitukseen jäseniksi Patrik Andersin, Hannu
 +Aronsson, Jan Gröndahl, Vesa Karjalainen,​ Tero Kivinen, Petri
 +Koistinen, Harry Piela, Timo Rinne, Ilari Stenroth ja Harri Toivanen.
 +
 +Jarkko Santala valittiin Facebook-toimihenkilöksi.
 +
 +13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 +
 +Kalle Kivimaa ja Johannes Heinonen varalla Lauri Laitinen ja
 +Ilpo Nyyssönen
 +
 +14. Avaimenhaltijoiden raportti
 +
 +Allekirjoitustapahtumia ei ole ollut vuonna 2009.
 +
 +15. Valitaan yhdistyksen avaimenhaltijat
 +
 +Valittiin yhdistyksen avaimenhaltijaksi Timo Rinne.
 +
 +16. Käsitellään muut esilletulevat asiat
 +
 +Lisätään tietoa WEB-ohjauksen toiminnasta FAQ:hun.
 +
 +Keskusteltiin IKI:n roskapostisuodatuksesta.
 +
 +Keskusteltiin paluuviesteistä ja niiden tarpeellisuudesta.
 +
 +Evästettiin hallitusta seuraamaan yhdistyslain muutosta.
 +
 +Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta
 +ja päätti kokouksen 15.43.
 +
 +17. Kokouksen lopettaminen
 +
 +LIITTEET
 +1. Osallistujalista
 +2. Hallituksen esitys kokouksen työjärjestykseksi
 +3. Hallituksen esitys toimintakertomukseksi
 +4. Tilinpäätös
 +5. Tilintarkastuskertomus
 +6. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi
 +7. Hallituksen esitys talousarvioksi
 +
 +Vakuudeksi
 +
 +Espoossa 27.3.2010
 +
 +
 +
 +Hannu Aronsson ​                       Harri Toivanen
 +
 +Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua
 +
 +
 +
 +Kari Jyrkinen ​                ​  ​ Heikki Lehtinen
 +</​code> ​