Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


faq:laedalausunto

Tämä on vanha versio dokumentista!


Iki allekirjoitti ISOC:in avoimen kirjeen USA:n LAED-laista

Iki allekirjoitti 5.7.2020 Internet Society:n Yhdysvaltojen LAED-lakia vastustavan avoimen kirjeen, koska mm.

  • Salauksen vapaa käyttö on ainoa tapa turvata tavallisten internet-käyttäjien toetuturva, demokratian perusoikeudet ja suojata esimerkiksi pankkiyhteydet luotettavasti.
  • Salauksen heikentäminen varsinkin takaporttien (backdoor) vaatiminen heikentää tietoturvaa ja avaa pääsyn ihmisten tietoihin muillekin kuin vain naivisti ajatelluille ”hyviksille”.

Yhdysvallat on edelleen keskeisessä roolissa internetin toiminnassa ja palveluissa joten siellä tapahtuva tietoturvan heikentäminen heijastuu myös muualle maailmaan.

Iki pyrkii puolustamaan internetin käyttäjien ja internetin käytön tietoturvaa ja on tehnyt lausuntoja suomalaisiin lakiehdotuksiin sekä osallistunut muiden järjestöjen (kuten EFFi, ISOC) kanssa internetin käyttöä ja tietosuojaa parantaviin kampanjoihin ja tapahtumiin.

Linkki avoimeen kirjeeseen joka julkaistiin 7.7.2020: Internet Society Open Letter Against Lawful Access to Encrypted Data Act.

Avoin kirje, sisältäen iki:n allekirjoituksen arkistoon PDF tiedostona.

faq/laedalausunto.1594137472.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2020-07-07 15:57 / haa