Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:toimintasuunnitelma-2016

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
yhdistys:toimintasuunnitelma-2016 [2016-03-31 15:34] – [Ikiosoite] haayhdistys:toimintasuunnitelma-2016 [2016-04-01 08:02] (nykyinen) haa
Rivi 1: Rivi 1:
 +**TÄMÄ VERSIO HYVÄKSYTTY VUOSIKOKOUKSESSA 2016-03-31**
 +
 +
 +====== IKI ry:n vuoden 2016 toimintasuunnitelma ======
 +
 +===== Ikiosoite =====
 +
 +Ikiosoite on aina yksityishenkilön henkilökohtainen osoite. Tästä rajanvedosta on myös hyötyä mm. roskapostiongelman ratkaisussa ainakin Suomen osalta.
 +
 +Ikiosoitteeseen ei sisälly mahdollisuutta lukea postiansa IKI ry:n koneista tai varsinaista sähköpostipalvelua, ainoastaan postin ohjaus eteenpäin jonkin palveluntarjoajan sähköpostilaatikkoon.
 +
 +Jäsenyyttä ei edelleenkään myönnetä yrityksille, yhdistyksille, perheille, bändeille, lehdille, kenneleille, websivustoille tms. Ikiosoite ei myöskään voi viitata tällaiseen tahoon.
 +
 +**Sähköposti-ikiosoite** tarkoittaa sitä, että jäsenellä voi olla yksi tai useampi sähköpostiosoite. Yksi näistä voi esimerkiksi olla muotoa etunimi.sukunimi@iki.fi ja toinen vaikkapa lempinimestä johdettu tunnus@iki.fi. Kaikki ko. osoitteisiin tuleva posti ohjataan eteenpäin jäsenen ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.
 +
 +Jatketaan mahdollisuutta ostaa lisäosoitteita hallituksen määräämällä haittamaksulla. Osoitteita on tarkoitus antaa vain perustelluin syin, syyksi kelpaa esim tunnettu lempinimi tai virallisen nimen muutos.
 +
 +**WWW-ikiosoite** tarkoittaa palvelua, missä iki.fi/ikiosoite ja iki.fi/ikiosoite/jne/jne ohjataan vastaavasti jäsenen määrittelemään www-osoitteeseen.
 +
 +**Ikidomainilla** voi saada omalle verkossa pysyvästi olevalle palvelimelleen lyhyt ja ytimekäs iki-domain-osoite tunnus.iki.fi. iki-domainin voi suojata DNSSEC:illä.
 +
 +Myös uusia käyttöön tulevia palveluita seurataan ja pyritään tarjoamaan vastaavalla tavalla yhdistyksen jäsenille tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
 +
 +===== Toimikunnat =====
 +
 +Roskaposti-, SIP- ja taloustoimikunta eli -sähköpostilistat on siirretty uudelle palvelimelle. Uusia sähköpostilistoja perustetaan tarpeen mukaan.
 +
 +===== Eväitä hallitukselle =====
 +
 +Hallitus ottaa tarpeen vaatiessa kantaa IKI:n toimintaedellytyksiin vaikuttaviin yhteiskunnallisiin asioihin.
 +
 +IKI seuraa ja osallistuu Suomessa tapahtuvaa sähköpostiin liittyvää kehitystä ja keskustelua sekä pyrkii olemaan mukana mm. Viestintäviraston sähköpostia koskevassa toiminnassa.
 +
 +===== Sijoitusstrategia (viimeksi päivitetty vuosikokouksessa 2010) =====
 +
 +Yhdistyksen varat sijoitetaan seuraavasti maksuvalmiuden ja pitkäaikaisen toiminnan turvaamiseksi.
 +
 +==== 1. Kassa ====
 +
 +Kassassa pidetään vähintään vuoden kuluja vastaava summa. Instrumenttina kassalle käytetään pankkitiliä. Kassasta siirretään yli menevä osuus sijoituksiin vähintään kerran vuodessa.
 +
 +==== 2. Sijoitusvarallisuus ====
 +
 +Sijoitusvarallisuus jaetaan 50% vähempiriskisiin (esim. rahamarkkinatuotteet) ja 50% suurempituottoisiin (osakepohjaiset tuotteet) vaihteluvälin ollessa 25%-75%. Vähempiriskinen osuus (minimi 25%) toimii puskurina jotta osakesijoituksia ei tarvitse lunastaa huonoina aikoina.
 +
 +Sijoitusvarallisuudesta voidaan enintään 5% sijoittaa yhdistyksen ideologista tavoitetta lähellä oleviin kohteisiin. /* ... vaikka ne tuottaisi -89% tuottoa */
 +
 +==== Sijoitusten hoito ====
 +
 +Muita sijoitusinstrumentteja paitsi pankkitiliä hoitaa hallituksen valitsema sijoitusyhtiö.
 +
 +==== Huomioita strategiasta ====
 +
 +Nykyisillä sijoituksilla 25% minimiosuus vähäriskisissä sijoituksissa riittäisi toiminnan kuluihin noin 5 vuodeksi.
 +
 +===== Jäsenyydet muissa järjestöissä -politiikka =====
 +
 +Liitytään jäseneksi muihin järjestöihin vain erityisistä perustelluista syistä. Yhdistyksen hallitus päättää mahdollisista jäsenyyksistä muissa järjestöissä. 
 +
 +Iki:n jäsenyydet 2015-03-23: 
 +  * Veronmaksajain keskusliitto ry (2013 veroasian käsittelyn vuoksi), 
 +  * TREX Tampere region exchange (Iki:n toinen hostauspaikka Tampereella).
 +
 +===== IKI sähköposti PGP-allekirjoitukset =====
 +
 +Iki pyrkii edistämään viestinnän turvallisuutta internetissä.
 +
 +IKI:n jäsenillä on käytössä PGP-avaimia ja IKI pyrkii edistämään IKI:n jäsenten välisten avainverkoston luomista järjestämällä allekirjoitustilaisuksia kysynnän mukaan, esim iki-tech-hack iltojen ja vuosikokousten yhteydessä. Pyritään myös kirjoittamaan ohjeisto PGP:n ja sähköposti suojauksen ja allekirjoitusten käytöstä.
 +
 +===== Ylläpito ja iki-palvelu (helpdesk) =====
 +
 +Iki:n laitteiden ja palvelun ylläpitoa hoidetaan hallituksen toimesta.
 +
 +===== Palveluiden kehittäminen =====
 +
 +Pidetään parin kuukauden välein tech-hack-iltaa joissa suunnitellaan ja kehitetään iki:n toimintaa teknisellä taholla. Mukaan kutsutaan aktiivisten ylläpitäjien lisäksi myös asiassa aktiivisia jäseniä ja asiantuntijoita (jotka eivät voi kommittoitua pitkäaikaiseen projektiin mutta ovat kuitenkin halukkaita auttamaan). Tarkoituksena on että hack-illalla on teema, läppärit on mukana ja pyritään tekemään ja kokeilemaan uusia ratkaisuja.
 +
 +Aihe-ehdotuksia hack-iltoihin:
 +
 +  * Auth SMTP postinlähetyspalvelimen ottaminen käyttöön
 +  * DKIM eli domain keys identified mail
 +  * Ikiosoite ja jäsen-kohtaiset roskapostisuodatustoiminnot
 +  * Iki-identiteetti IKI-ID-palvelu (OpenID tms) 
 +  * Jabber xmpp
 +  * Admin parannukset:
 +    * Selvitetään palvelua jolla jäsenet voisivat tallentaa iki-palvelimelle esim. pienehkön salatun tiedoston missä on tärkeimmät salasanat tms. 
 +    * Shibboleth (CSC ylläpitää suomalaista [[http://www.csc.fi/hallinto/haka|HAKA]]-luottamusverkostoa yliopistolaisille) autentikointiin?
 +    * Selvitetään sähköisen henkilökortin (HST), mobiilivarmenteiden, pankkitunnusten yms käyttämistä jäsenrekisteriin tunnistautumiseen.
 +    * Tutkitaan voitaisiinko ottaa iki-domainien päivityksessä dynaaminen dns käyttöön
 +  * Sivut toimimaan paremmin mobiililaitteilla
 +  * Ei tehdä DNS-asetuksia (CAA-tietue) jotka estäisivät jäsenen omien esim. Let's Encrypt -sertifikaattien käytön iki-domaineissa. Iki.fi on public suffix listalla joka vaikuttaa sertifikaattiasiaan.
 +
 +Ylläpidetään IKI:n silppuri-roskapostisuodatinta ja tehdään siihen tarvittaessa päivityksiä. Selvitetään whitelistojen käyttöä jos otetaan käyttöön toiminto joka poistaa viestejä kokonaan.
 +
 +Nostetaan tarpeen mukaan ikin kapasiteettia ja toimintavarmuutta ostamalla entistä tehokkaampia palvelimia entisten korvaajiksi ja lisäksi.
 +
 +Pyritään päivittämään www-jäsenrekisteriä niin että siihen saataisiin mukaan jäsenistön toivomia lisäominaisuuksia.
 +
 +Selvitetään ajoittain palvelintilan hintataso (kilpailutus).
 +
 +Pyritään tukemaan jäsenten palveluiden turvallista käyttöä esimerkiksi opastamalla jäseniä käyttämään SSL-varmenteita palvelimillaan.
 +
 +===== Iki-totuus ja tiedotus =====
 +
 +Iki:n pääasiallisena julkaisukanavana toimi kotisivu ja ikiwiki. Lähetetään ikitotuus-sähköpostijäsenlehti tarpeen mukaan.