Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


faq:tiedustelulainsaadanto20150407

Tämä on vanha versio dokumentista!


Tiedustelulainsäädännön suuntaviivat mietintö ja iki:n lausunto

IKi pyrkii vaikuttamaan internetin käyttöön ja kommunikaatioon vaikuttaviin asioihin yhteiskunnassamme tavoitteena varmistaa, että internettiä voi käyttää tehokkaasti ja turvallisesti henkilöiden väliseen kommunikaatioon.

Toinen lausuntopyyntö ja kuulemistilaisuus 24.11.2016

Osallistuimme toiseen kuulemistilaisuuteen 24.11.2016 tästä aiheesta missä esitimme pääargumenttimme uudelleen sekä toimitimme lisätietoja sisältävän toisen lausunnon iki_kommentteja_tiedustelulainsaadannon_valmistelusta_2016-11-24.pdf. Muutamilta muilta yleisön edustajilta tuli positiivista palautetta iki:n lausunnosta.

Lausuntopyyntö 2015-04-07

Iki sai 9.2.2015 lausuntopyynnön mietinnöstä tiedustelulainsäädännön suuntaviivoista suomalaisen_tiedustelulainsaadannon_suuntaviivoja.pdf (PDF 3.7MB).

Iki toimitti lausuntonsa 7.4.2015 iki_lausunto_tiedustelulainsaadannon_suuntaviivoista_2015-04-07.pdf (PDF 250k).

Iki:n lausunnon pääkohdat ovat

  • Luottamus yhteiskuntaan murentuu oletettua enemmän valvonnan laajentuessa, luottamuksen merkittävä vaikutus yhteiskunnan vakauteen ja talouskehitykseen
  • ”Kohdennettu valvonta” ja tekniset leikkurit valvonnan rajaamiseksi, ehdotuksia siitä miten voitaisiin varmistua että valvontaa kohdennetaan sopivasti ja välttää ei-haluttu massavalvonta
  • Suomen ja Ruotsin vertailu teknologiateollisuuden toimintamahdollisuuksien osalta, Ruotsin FRA-lain vaikutuksien arvioinnin kommentointia
  • ”Rajat ylittävä liikenne” sisältää valtaosan myös suomalaisten välisestä kommunikaatiosta, internetin kansainvälisestä olemuksesta
  • Tuemme Liikenne ja viestintäviraston eriävää mielipidettä (mietinnön liite 3), mikä sisältää monia selkeästi perusteltuja kohtia
faq/tiedustelulainsaadanto20150407.1481563775.txt · Viimeksi muutettu: 2016-12-12 17:29 / haa