Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


faq:vastinehymiotavaramerkkirekisterointiin

Vastine hymiöiden tavaramerkkirekisteröintiin

Hymiöt ovat kaikkien yhteistä sähköisen viestinnän kansanperinnettä

Seuraava teksti on toimitettu IKI:n toimesta patentti- ja rekisterihallitukseen 31.7.2006 virallisena väitteenä hymiöaiheisten kuvioiden :-) ja :) tavaramerkkirekisteröinteihin.

Vaikka tavaramerkki onkin rajoitettu yksinoikeus, ei hymiöiden kaltaisia asioita pitäisi kuitenkaan hyväksyä sellaisiksi.

Hymiöaiheiset tavaramerkkirekisteröinnit olivat menneet läpi PRH:n virallisesta seulasta. Tavaramerkkilaissa tällaisia tilanteita varten on väitemenettely eli kuka tahansa voi kahden kuukauden kuluessa tavaramerkin rekisteröinnistä (kun se on ollut tavaramerkkilehdessä esitettynä) ilmoittaa perusteluita millä rekisteröintiä ei pitäisi hyväksyä ja asia menee sitten käsittelyyn. Tuloksia ei liene odotettavissa varsin pitkään aikaan.

Mainittujen hymiö-tavaramerkkien tarkemmat tiedot löytyvät Tavaramerkkilehden numerosta 10/2006 (PDF) sivuilta 27 ja 28.

Vastineen tekstin kirjoitti Hannu Aronsson. Disclaimer: En ole lakimies vaan kohtuullisesti IPR-asioita tunteva tekniikan ihminen.


Patentti- ja rekisterihallitukselle

Väite hymiö-tavaramerkkirekisteröintejä 236082 :-) sekä 236083 :) vastaan

Väitteen tekijä: Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry

Tämä väite kohdistuu tavaramerkkirekisteröintejä 236082 :-) ja 238083 :) vastaan kaikissa niissä mainituissa tavaramerkkiluokissa. Pyydämme tavaramerkkien kumoamista alla mainituilla perusteilla.

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry on 1995 perustettu suomalainen internet-aktiivikäyttäjien yhdistys jossa on yli 15 000 jäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on ”edistää sähköisen viestinnän edellytyksiä”. Sähköisen viestinnän edellytyksiä haittaisi merkittävästi jos sähköisen viestinnän yleiseen kansanperinteeseen kuuluvia asioita, tässä tapauksessa hymiöitä, muutetaan edes rajoitetuilta osin jonkun yksinoikeuksiksi.

Hymiöt ovat keskeinen osa kaikkien yhteistä sähköisen viestinnän kansanperinnettä

Hymiöt ovat keskeinen osa yleistä ja yhteistä sähköisen viestinnän kulttuuri- ja kansanperinnettä ja ne myös käsitetään yleisesti tällaisiksi. Tätä käsitystä tukee selvästi myös asian ympärillä mm. lehdistössä käydyn julkisen keskustelun sävy [viite 5]. Hymiöt ovat olleet todistettavasti laajassa käytössä sähköisessä verkkoviestinnässä lähes koko sen historian ajan [viitteet 1, 2]. Mielestämme tavaramerkkilain 14§ kohtien 1-2 mukaan tällaisten asioiden rekisteröiminen tavaramerkeiksi ei pitäisi olla mahdollista.

Modernissa sähköisessä viestintäkulttuurissa olemme kaikki sisällön tuottajia, emme vain kuluttajia. Sähköisen yhteiskunnan rakenne on siis paljon enemmän kaksisuuntainen kuin perinteinen teollisuusyhteiskunnan tuottaja-kuluttaja -rakenne, mihin ympäristöön mm. tavaramerkkioikeudet on alunperin luotu. Nykyisessä kulttuurissa yksityinen ja kaupallinen viestintä tai käyttö eivät usein eroa toisistaan niin selkeästi että hymiö-tavaramerkkioikeuden voisi katsoa rajautuvan hyväksyttävästi.

IPR-asioita on julkisuudessa viime aikoina käsitelty hyvinkin kärkevästi mikä on luonut ”pelon ilmapiiriä” näiden asioiden ympärille yhteiskunnassa. Yleisesti yhteiseen kansaperinteeseen kuuluvaksi käsitettyjen asioiden rajoittaminen jonkun yksinoikeudeksi tai hyväksyttävää laajempien yksinoikeuksien myöntäminen johtaa tässä ilmapiirissä helposti itse- ja ennakkosensuuriin mikä vaarantaa kulttuurin ja yhteiskunnan kehityksen.

Hymiö-merkkejä on myös käytetty mm. mainittujen tavaramerkkiluokkien piirissä jo kauan muiden toimesta kaupallisessa toimintaan Suomessa ja muissa maissa [viite 3] sekä mainonnassa Suomessakin [viite 4]. Nämäkin tapaukset osoittavat ettei hymiötä yleisesti käsitetä miksikään tuotemerkiksi kelpaavaksi vaan yleiseksi, yhteiseksi asiaksi. Tavaramerkkilain 14§ kohdan 7 hengen mukaan rekisteröinnin ei mielestämme ole hyväksyttävissä.

Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n tekemä tätä hymiö-tavaramerkki-asiaa koskeva 8.6.2006 päivätty väite [viite 6] sisältää mielestämme lisää selkeitä perusteluita sille, että tämäntyyppisiä tavaramerkkejä ei pitäisi hyväksyä.

Tavaramerkkiluokkakohtaisia huomioita

Luokka 9 sisältää mm. tietokoneet sekä äänen ja kuvien siirto- ja toistolaitteet joita käytetään aktiivisesti sähköisessä viestinnässä ja näiden osalta tätä yleistä kansanperinteen osaa ei pitäisi sallia yksinoikeudeksi.

Luokka 35 sisältää mm. mainonnan ja toimistotehtävät. Hymiötä on käytetty ja käytetään usein sähköisen viestinnän käyttäjiin kohdistuvassa mainonnassa sekä mm. toimistotehtäviä koskevassa huumorissa. Tältäkään osin perusteita yksinoikeudelle ei mielestämme ole.

Luokka 38, kaukoviestintä: Sähköinen viestintä tapahtuu sekä paikallisesti että suurten etäisyyksien yli, langallisissa verkoissa että langattomissa verkoissa. Tähänkään ympäristöön ei pitäisi sallia yksinoikeutta yleiseksi ymmärrettyyn hymiöön missään muodossa.

Historiallinen huomio

Saman hakijan aiemmin hakemat hymiöaiheiset tavaramerkit 233257 =) luokat 21,24,25; 233279 =( 21,24,25; 233280 :) 21,24,25; 233281 :( 21,24,25; 235413 =) 9,16,35; 235501 :) (90 astetta oikealle käännettynä) 9,16,35; 235648 :) 29,30,32 sekä 235649 =) 29,30,32 ovat myös vastaavilla perusteluilla huonoja. Tavaramerkkien lyhyt väiteaika sekä usko siihen etteivät tällaiset selvästi huonot tavaramerkkihakemukset menisi läpi on luultavasti aiheuttanut sen ettei näihin tapauksiin ole otettu kantaa aiemmin.

Helsingissä 31.7.2006,

Hannu Aronsson
Puheenjohtaja, Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry

Viitteet

[1] Lisä- ja taustatietoja hymiöistä suomeksi ja englanniksi Wikipediassa:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hymi%F6
http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley

[2] Eräs aikainen todennettu hymiöiden käyttöpäivä 19.9.1982:
http://www.authentichistory.com/documents/1980s/smiley/index.html

[3] Tapauksia löytyy paljon vaikkapa Google-haulla ja seuraavilla sanayhdistelmillä:

  smiley products
  smiley communications
  smiley advertising

[4] Hymiötä on käytetty Suomessa TV-mainoksessa mm. 2003:
http://www.platinum.ac/phpbb/archive.php/o_t__t_11410__start_0__index.html

[5] Talouselämä -lehti 7.6.2006, ”… vaikuttaa yllättävältä, että niinkin yleisessä käytössä oleva merkki kuin hymiö voi saada tavaramerkkisuojan …”:
http://www.talouselama.fi/doc.te?f_id=918630

[6] Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n 8.6.2006 väite hymiö-tavaramerkkiasiassa:
http://www.mtl.fi/fi/uutiset/?a=show&id=628

Yhteystiedot

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:
Osoite: c/o Hannu Aronsson, Lahnaruohontie 7 A 12, 00200 Helsinki
Sähköposti: iki-hallitus@iki.fi
Nettisivut: www.iki.fi

Hannu Aronsson:
Osoite: Lahnaruohontie 7 A 12, 00200 Helsinki
Puhelin: 040 500 6242
Sähköposti: haa@iki.fi


Teksti on laitettu esille www.iki.fi-sivuille 1.8.2006.

Päivitetty 1.8.2006.

faq/vastinehymiotavaramerkkirekisterointiin.txt · Viimeksi muutettu: 2010-03-04 15:03 / kivinen