Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


faq:viestintavirastokartoitussahkopostinlaatu

Vastaus Viestintäviraston kartoitukseen sähköpostin laadusta ja luotettavuudesta

Seuraava vastaus on lähetetty 2.11.2006 Viestintävirastolle vastaukseksi ”kartoitukseen sähköpostipalveluiden laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi käytettävistä mekanismeista” (1476/630/2006).

Ohessa IKI ry:n vastaus kartoitukseen sähköpostipalveluiden laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi käytettävistä mekanismeista (1476/630/2006).


1. Yleiskuvaus yrityksenne tarjoamista sähköpostipalveluista.

Internet-käyttäjät ikuisesti - IKI ry tarjoaa jäsenilleen, yksityisille henkilöille ikiosoitteen, eli sähköposti- ja WWW-osoitteen jotka ohjataan jäsenen kulloinkin ilmoittamaan sähköposti- ja WWW-osoitteeseen. IKI ry ei siis itse tarjoa varsinaista sähköpostilaatikkoa tai tilaa omille WWW-sivuille. IKI ry:llä on lähes 16.000 jäsentä joista tilastojen mukaan yli 95% käyttää aktiivisesti ikiosoitettaan.

IKI on alunperin perustettu vuonna 1995 sähköposti- ja www-osoitteen siirrettävyysongelman ratkaisemiseksi. Ikiosoite on myös osoite joka sallii esiintymisen verkossa selkeästi yksityishenkilönä.

2. Miten yrityksessänne seurataan yleisten sähköpostipalvelujen tuottamiseen ja sähköpostin välittämiseen liittyvän toiminnan laatua ja palveluvarmuutta? Miten seurannassa saatuja tietoja hyödynnetään, esimerkiksi viankorjauksessa ja palvelun kehittämisessä?

IKI:llä on käytössä useita palvelimia jolloin yhden palvelimen vikaantuminen ei haittaa toimintaa. IKI:n palvelimet ovat myös valvontajärjestelmässä joka ilmoittaa teknistä ylläpitoa tekeville 10 minuutin sisällä jos palvelin vikaantuu. Palvelimien ylläpito on ammattitaitoisten vapaaehtoistyöntekijöiden hoidossa.

Havaitut ongelmatilanteet pyritään selvittämään mahdollisimman tarkkaan.

Viime aikoina ongelmaksi on havaittu se, että joudumme selvittämään muiden paikkojen käyttöön ottamien suodatusvirityksien vaikutusta sähköpostin kulkuun ja luotettavuuteen. Eri tahoilla (jopa operaattoreilla) on otettu käyttöön erilaisia omia suodatusvirityksiä joita ei yleensä ole harkittu kovin pitkälle. Myös harmaalistaus-käytännön on havaittu usein viivyttävän viestien kulkua (rikkoen sähköpostin totutun heti perillä -mallin).

3. Kuinka yrityksessänne on hallittu kuluttajaliittymästä lähtevän sähköpostiliikenteen ohjaus ja reititys? Miten porttiin 25 suuntautuvaa liikennettä hallitaan ja rajoitetaan?

Internetin end-to-end periaate (kuka tahansa voi kommunikoida kenen tahansa kanssa suoraan haluamallaan protokollalla) ja siitä kiinni pitäminen on erittäin tärkeää Internetin kehityksen jatkumisen takaamiseksi. Portin 25 sulkeminen on tavallaan ensimmäinen askel huonoon suuntaan. Portin 25 sulkeminen jonkinlaisena paniikkireaktiona Windows-haittaohjelmien luomaan ongelmaan on ymmärrettävissä, mutta pitkäaikaisena ratkaisuna tämä lähestymistapa ei ole kestävä.

IKI:llä ei ole kuluttajaliittymiä, vaan iki toimittaa jäsenten viestit edelleen jäsenen ilmoittamaan sähköpostilaatikkoon. Luonnollisesti IKI:n sähköpostipalvelimet suostuvat vastaanottamaan vain liikennettä iki-osoitteisiin.

IKI jäsenet lähettävät viestit käyttäen muita (esim. oman ISP:nsä) yhteyksiä, eli lähtevät viestit eivät mitenkään kierrä IKI:n kautta tällä hetkellä.

4. Tarjoatteko asiakkaillenne mahdollisuutta vaihtoehtoisten sähköpostin lähetysporttien kuten esimerkiksi 587 käyttöön ja miten näette vaihtoehtoisten lähetysporttien käyttöön liittyvät mahdollisuudet sähköpostipalvelujen laadun ja luotettavuuden lisäämisessä?

Jos jokin sähköpostin perinteistä toimintaa merkittävästi haittaava järjestely, kuten SPF, tulisi laajempaan käyttöön, IKI joutuisi harkitsemaan autentikoidun postin lähetyksen tarjoamista jäsenilleen viestien lähettämistä varten.

5. Millaisia mekanismeja yrityksessänne on käytössä haitallisen sähköpostiliikenteen tunnistamiseksi ja suodattamiseksi?

Jäsenillä on mahdollisuus valita käyttöön roskapostisuodatus joka tehdään kun viesti kulkee IKI:n kautta. Käytössä on SpamAssassin -suodatinohjelma. Viestejä ei koskaan tuhota IKI:ssä vaan viesteihin merkitään roskapostianalyysin tulos jotta vääriä positiivisia ei joutuisi hukkaan. IKI on joutunut roskapostin tarkistuksen volyymin vuoksi hankkimaan kaksi ylimääräistä palvelinta.

Ikiosoitteet on erityisesti profiloitu yksityishenkilöiden osoitteiksi muun muassa siksi että laissa roskapostin lähettäminen yksityisosoitteisiin on selvemmin kielletty. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kaikki jäsenten osoitehakemukset ja osoitteista pyritään varmistamaan että ne ovat selvästi yksityishenkilön osoitteita.

6. Onko tiedossanne teknisiä tai muita ratkaisuja, jotka laajasti käyttöönotettuna parantaisivat sähköpostipalvelujen laatua, turvallisuutta ja luotettavuutta?

Virityksiä jotka haittaavat sähköpostin perinteistä toimintaa tai muuta internetin hyötykäyttöä ei pidä hätäisesti ottaa käyttöön. Sähköpostin käyttötavat ovat huomattavasti monipuolisempia kuin mitä usein tulee esille (esim. sähköpostilistat, uudelleenohjaus, omien viestien joustava käsittely ja ohjaus).

Roskaposti on sosiaalinen, ei tekninen ongelma, eli teknisillä virityksillä sen ratkaiseminen on käytännössä lähes mahdotonta. Jämäkämpi toiminta Suomen ja EU:n piirissä ongelman ratkaisemiseksi yhteiskunnan käytössä olevin keinoin voisi olla järkevä toimintatapa ottaen huomioon kuinka keskeinen palvelu sähköposti on internetissä.

Lisätietoja: http://www.iki.fi ja iki-hallitus@iki.fi

Päivitetty 10.11.2006.

faq/viestintavirastokartoitussahkopostinlaatu.txt · Viimeksi muutettu: 2010-03-04 14:54 / kivinen