Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:lausunto_hetu_tunnistaminen

Iki:n lausunto henkilötunnuksen käyttämisestä tunnistamiseen

Lausuntopalvelu.fi Lausuntopyyntö lakiluonnoksesta henkilötunnuksen käsittelyä koskevien säännösten täsmentämisestä VN/17113/2022.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tietosuojalakia ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia.

Esityksen tavoitteena on täsmentää henkilötunnuksen käsittelyä koskevia säännöksiä henkilöllisyyttä todennettaessa siten, että yksinomaan henkilötunnusta tai henkilötunnuksen ja luonnollisen henkilön nimen yhdistelmää ei saisi käyttää henkilöllisyyden todentamiseen. Esitys liittyy hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle laeiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Ehdotetut lait on tarkoitus yhdistää osaksi valtiovarainministeriön valmistelemaa hallituksen esitysluonnosta.

Iki ry:n lausunto 13.7.2022

Internet-käyttäjät ikuisesti-iki ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto. Iki ry on aktiivisten internet-käyttäjien yhdistys joka pyrkii edistämään viestinnän edellytyksiä internetissä. Vuonna 1995 perustetulla iki:llä on yli 28.500 jäsentä. Lisätietoja www.iki.fi

Kannatamme esityksen sisältämää selkeää määräystä siitä että ”henkilöllisyyttä ei saa todentaa yksinomaan henkilötunnuksella tai henkilötunnuksen ja henkilön nimen yhdistelmällä”.

Ratkaisu vahvempaan tunnistautumiseen sähköpostiviestinnässä olisi käyttää sähköisellä henkilökortilla allekirjoitettuja PDF-tiedostoja sähköpostin liitteenä. Allekirjoitustoiminnallisuus on olemassaoleva toiminto sähköisen henkilökortin ohjelmistossa. Sähköisellä henkilökortilla tehty dokumentin allekirjoitus on vahva sekä kansainvälisten ja EU standardien mukainen.

Suurin osa puhelinpalveluista voi käyttää käyttäjän melko vahvaan todentamiseen myös a-tilaajan (soittajan numeron) tunnistusta tulevassa puhelussa tai takaisinsoittoa asiakasrekisterissä olevaan numeroon. Jos myyjä soittaa asiakasrekisterissä olevaan puhelinnumeroon se on vahvempi tunnistus kuin se että satunnaisessa puhelussa joku tietää nimen ja henkilötunnuksen.

Tunnistustarpeita on myös eri tasoisia, esim. tilin tai kortin sulkeminen väliaikaisesti vaatii vähemmän vahvaa tunnistautumista kuin pikavipin ottaminen tai lehden tilaaminen satunnaiseen osoitteeseen. Olisi hyvä jos sääntöjen tarkennuksissa huomioitaisiin eri tasoiset tunnistustarpeet.

yhdistys/lausunto_hetu_tunnistaminen.txt · Viimeksi muutettu: 2022-07-13 13:45 / haa