Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:poeytaekirja-2021

IKI Vuosikokous 2021 Pöytäkirja

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokouksen pöytäkirja.

Aika: 2021-03-30 klo 18:07-20:05.
Paikka: Fyysinen kokous järjestettiin Upseerinkatu 1, mutta toivottiin että kukaan ei tule fyysisesti paikalle.
Tarjottiin etäosallistumismahdollisuus jitsissä: https://meet.acr.fi/Iki

1. Kokouksen avaus

Iki ry:n puheenjohtaja Hannu Aronsson avasi kokouksen 2021-03-30 kello 18:07.

2. Kokouksen järjestäytyminen.

Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 • Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Aronsson.
 • Valittiin kokouksen sihteeriksi Tero Kivinen.
 • Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Vesa Ruusunen ja Ville Myllymäki.
 • Päätettiin että tarvittaessa pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Kutsu on laitettu ilmoitustaululle (www-kotisivulle) 15.3.2021 klo 12:50 ja sähköpostitse lähetetty 15.3.2021 kello 19:39.
 • Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Menettelytavat

Sovitaan kokouksessa noudatettavista menettelytavoista

 • Sovittiin että puheenvuoron aluksi mainitaan oma nimi.
 • Sovittiin että tarpeen vaatiessa äänestykset järjestetään ikiWikissä.
 • Sovittiin että mikäli ei olla puhumassa niin pidetään mikrofoni mykistettynä.
 • Jos pitää esittää kysymys kesken esityksen niin avataan mikrofoni ja pyydetään puheenvuoroa, kysymys esitetään vasta kun puheenjohtaja antaa luvan esittää kysymyksen.
 • Todettiin että puheenvuoroa voi myös pyytää kokouksen keskusteluosiossa tai kättä nostamalla.

5. Esityslista

Hyväksytään kokouksen esityslista

 • Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6. Toimintakertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto

Esitetään vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto

 • Esitettiin toimintakertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 • Esitettiin kysymys miten sijoitusten arvo kirjataan taseeseen. Nyt kun otetaan sijoituksista niin silloin taseeseen kirjattu arvo laskee alaspäin ja se voi päätyä nollaan.
 • Todettiin että uusi hallitus selvittää asian kirjanpitäjän ja veroasiantuntijoiden kanssa.
 • Samoin selvitetään miten sijoitusten realisointi pitää kirjata taseeseen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelle 2020

 • Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelle 2020.

8. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2020 osalta hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 • Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2020 osalta hallitukselle.
 • Muita tilivelvollisia ei ole.

9. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Päätetään vuoden 2021 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

 • Päätettiin liittymismaksuksi 40 euroa ja jäsenmaksuksi 0 euroa.

10. Lisäaliaksen haittamaksu

Päätetään vuoden 2021 lisäaliaksista perittävän haittamaksun ohjeellinen hinta

 • Päätettiin haittamaksuksi 25 euroa.

11. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio

 • Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Keskusteltiin pitäisikö www-postilaatikko lisätä toimintasuunnitelmaan.
 • Jäsenistö myös osoitti kiinnostusta tarjota jitsin tapainen videoneuvottelumahdollisuus.
 • Talousarvion yhteydessä todettiin että matkustuspolitiikkaa voisi myös säätää vähän löysemmäksi, mahdollisesti maksaa päivärahoja jne verottajan rajojen mukaisesti. Samoin voisi mahdollisesti antaa myös jonkinlaisia lahjoja hallitusten jäsenille verottajan ohjeiden mukaan.

12. Hallitus ja muut toimihenkilöt

Valitaan yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt

Hallitukseen kuuluu neljä (4) - kymmenen (10) jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan [puheenjohtajan yms].

 • Valittiin hallitukseen
  • Hannu Aronsson
  • Tero Kivinen
  • Timo Rinne
  • Vesa Karjalainen
  • Jan Gröndahl
  • Harri Toivanen
  • Patrik Andersin
  • Ilari Stenroth
  • Petri Koistinen
  • Anssi Kolehmainen
 • Valittiin Facebook-toimihenkilö
  • Jarkko Santala
 • Valittiin LinkedIn-toimihenkilö
  • Pekka Tuikka

13. Toiminnatarkastajat

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

 • Valittiin toiminnantarkastajiksi Lauri Laitinen ja Sampo Kellomäki.
 • Valittiin varamiehiksi Ville Myllymäki ja Johannes Heinonen.

14. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään muut esille tulevat asiat

 • Esitettiin että ensi vuoden kokouksessa toimintasuunnitelmassa otettaisiin kantaa laatikkopalveluun.
 • Esitettiin myös, että kokouksen etäosallistumis- tai etäseurantamahdollisuus olisi hyvä tarjota jatkossakin.

15. Kokouksen lopetus

Kokouksen lopettaminen

 • Päätettiin kokous kello 20:05.

Kokouksen virallisen osuuden jälkeen keskusteltiin SPF:stä sekä henkilökortin käyttämisestä tunnistautumiseen ja sähköisiin allekirjoituksiin.

Osallistujat

 • Andersin Patrik ”cat”
 • Aronsson Hannu
 • Brännfors Jussi
 • Bäckgren Peter
 • Eero
 • Gröndahl Jan
 • Halinen Kari
 • Hallikas Jarmo
 • Heikkinen Marko
 • Henttunen Kaisa
 • Hervos Hannu
 • Hietanen Timo
 • Holopainen Pekka
 • Horttanainen Ismo
 • Hyyti Heikki
 • Ikäheimonen Mauno
 • JV
 • Jaakkola Yrjö
 • Jantunen Ari
 • Jokinen Esko
 • Juttula Jari
 • Järveläinen Pekka
 • Kaivosoja Juho
 • Kallasjoki Heikki
 • Karjalainen Vesa
 • Kataja Kai
 • Kauppi Teemu
 • Kivimaa Kalle
 • Kivinen Tero
 • Koistinen Petri
 • Kokkala Susanna
 • Kolehmainen Anssi
 • Kolehmainen Arto
 • Korhonen Raimo
 • Kännö Simo
 • Laalo Kari
 • Laitinen Lauri
 • Langstedt Ghita
 • Larja Jukka
 • MV
 • Martikainen Jyrki
 • Merikoski Markku
 • Myllymäki Ville
 • Mähönen Markku
 • Mäkelä Mikko
 • Mätäsaho Mikael
 • Nyman Mikko
 • Ovaska Jarno
 • Parkkinen Tuure
 • Pentikäinen Martti
 • Peuhkuri Markus
 • Pirttimaa Aleksi
 • Puhakka Aapo
 • Pyylampi Kari-Pekka
 • Rissanen Ahti
 • Ruusunen Vesa
 • Sarre Sauli
 • Sassi Ilkka
 • Schultz Göran
 • Stenroth Ilari
 • Talonpoika Timo
 • Tamminen Kustaa
 • Taskinen Timo
 • Teppo Matti
 • Timperi Oskari
 • Toivanen Harri
 • Uski Jouni
 • Veuro Ilkka
 • Wahlman Ville
 • Wasenius Reidar
yhdistys/poeytaekirja-2021.txt · Viimeksi muutettu: 2021-04-01 12:54 / kivinen