Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:talousarvio-2022

TÄMÄ VERSIO HYVÄKSYTTY VUOSIKOKOUKSESSA 2022-03-29

Kokouksen keskustelussa esitettiin että hallitus voisi mahdollisesti korvata matkoja täydellisemminkin kuin nykyinen matkustuspolitiikka määrää. Samoin kommentoitiin että hallituksen kokouskulujen ei tarvitsisi olla ihan niin pieniä kuin tässä budjetissa. Ehkä valmistellaan asiaa seuraavaan kokoukseen.

Iki ry:n talousarvio 2022

Tässä talousarviossa ei huomioida säästöjen (sijoitusten) arvon muutosta vaan keskitytään varsinaisen toiminnan tuloihin ja menoihin, vaikka tilinpäätökseen kirjataan säästöjen arvon muutos vuosittain 2021 alkaen.

iki.fi talousarvio 2022
Budjetti Budjetti Toteuma Huomioita
2022 2021 2021
Varsinainen toiminta
Tuotot
Liittymismaksut 500 jäsentä á 40 euroa 18 000 18000 15 190
Haittamaksut 20 kpl á 25 euroa 500 500 sis yllä
Yhteensä 18 500 18 500 15 190
Kulut
Poistot (kolme uutta konetta) -4 000 -4 000 -3 260 Kirjanpidollinen erä
Vuosikokouskulut -1 600 -1 600 -17 Etäkokous
Hallituksen kokouskulut -600 -600 0
Tech hack-illat -1 000 -1 000 -591 Hack-iltoja useammin kuin ennen
Ylläpito/tuki (ostopalvelu) 0 0 0
Kirjanpito ja veroilmoitus (ostopalvelu) -1 600 -1 600 -1 511
Palvelintarvikkeet -500 -500 0
Tietoliikennekulut: Otaniemi -6 200 -5 200 -6 192 Tila+netti ~3500, sähkö ~2700
Tietoliikennekulut: Tampere -5 300 -5 300 -5 208
Spamhaus Zen estolista -3 100 -3 100 -3 023 Käytössä harmaalistauksessa vielä toimii hyvin
Varaus: avoimen tiedonjaon edistäminen -5 000 -5 000 0
Varaus: yhteiskunnassa vaikuttaminen -5 000 -5 000 0
Tilintarkastus -200 -200 0
Matka- ja edustuskulut (mm. yhteistyö) -4 500 -4 500 -327 M3AAWG, 2021 etäkokouksia
Muut kulut -500 -500 -610
Jäsenmaksut -1 500 -1 200 -1 449 Suurin on M3AAWG 1000 USD
Lahjoitukset ja huomionosoitukset -500 -500 0
Yhteensä -41 100 -39 800 -22 182
Tuottojäämä -22 600 -21 300 -6 992
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 0 0 40 053
Kulut (pankin palvelumaksut) -700 -500 -672
Tilikauden ali/ylijäämä -23 300 -21 800 32 388 Kertakirjaus sijoitusten arvonnoususta
yhdistys/talousarvio-2022.txt · Viimeksi muutettu: 2022-03-30 09:42 / haa