Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:toimintasuunnitelma-2010

IKI ry:n vuoden 2010 toimintasuunnitelma

Ikiosoite

Ikiosoite on aina yksityishenkilön henkilökohtainen osoite. Tästä rajanvedosta on myös hyötyä mm. roskapostiongelman ratkaisussa ainakin Suomen osalta.

Ikiosoitteeseen ei sisälly mahdollisuutta lukea postiansa IKI ry:n koneista, ainoastaan postin ohjaus eteenpäin.

Jäsenyyttä ei edelleenkään myönnetä yrityksille, yhdistyksille, perheille, bändeille, lehdille, kenneleille, websivustoille tms. Ikiosoite ei myöskään voi viitata tällaiseen tahoon.

Sähköposti-ikiosoite tarkoittaa sitä, että jokaiselle jäsenelle tehdään kaksi sähköpostiosoitetta. Toinen näistä voi esimerkiksi olla muotoa etunimi.sukunimi@iki.fi ja toinen vaikkapa lempinimestä johdettu tunnus@iki.fi. Kaikki ko. osoitteisiin tuleva posti ohjataan eteenpäin jäsenen ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

Jatketaan mahdollisuutta ostaa lisäosoitteita hallituksen määräämällä haittamaksulla. Osoitteita on tarkoitus antaa vain perustelluin syin, syyksi kelpaa esim tunnettu lempinimi tai virallisen nimen muutos.

WWW-ikiosoite tarkoittaa palvelua, missä iki.fi/ikiosoite ja iki.fi/ikiosoite/jne/jne ohjataan vastaavasti jäsenen määrittelemään www-osoitteeseen.

Ikidomainilla voi saada omalle verkossa pysyvästi olevalle palvelimelleen lyhyt ja ytimekäs iki-domain-osoite tunnus.iki.fi.

Myös uusia käyttöön tulevia palveluita seurataan ja pyritään tarjoamaan vastaavalla tavalla yhdistyksen jäsenille tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Toimikunnat

Roskaposti-, SIP- ja taloustoimikunta eli -sähköpostilistat jatkavat toimintaansa. Uusia sähköpostilistoja perustetaan tarpeen mukaan.

Eväitä hallitukselle

Hallitus ottaa tarpeen vaatiessa kantaa IKI:n toimintaedellytyksiin vaikuttaviin yhteiskunnallisiin asioihin.

IKI seuraa ja osallistuu Suomessa tapahtuvaa sähköpostiin liittyvää kehitystä ja keskustelua sekä pyrkii olemaan mukana mm. Viestintäviraston sähköpostia koskevassa toiminnassa.

Sijoitusstrategia 2010

Yhdistyksen varat sijoitetaan seuraavasti maksuvalmiuden ja pitkäaikaisen toiminnan turvaamiseksi.

1. Kassa

Kassassa pidetään vähintään vuoden kuluja vastaava summa. Instrumenttina kassalle käytetään pankkitiliä. Kassasta siirretään yli menevä osuus sijoituksiin vähintään kerran vuodessa.

2. Sijoitusvarallisuus

Sijoitusvarallisuus jaetaan 50% vähempiriskisiin (esim. rahamarkkinatuotteet) ja 50% suurempituottoisiin (osakepohjaiset tuotteet) vaihteluvälin ollessa 25%-75%. Vähempiriskinen osuus (minimi 25%) toimii puskurina jotta osakesijoituksia ei tarvitse lunastaa huonoina aikoina.

Sijoitusvarallisuudesta voidaan enintään 5% sijoittaa yhdistyksen ideologista tavoitetta lähellä oleviin kohteisiin.

Sijoitusten hoito

Muita sijoitusinstrumentteja paitsi pankkitiliä hoitaa hallituksen valitsema sijoitusyhtiö.

Huomioita strategiasta

Nykyisillä sijoituksilla (3/2010) 25% minimiosuus vähäriskisissä sijoituksissa riittäisi toiminnan kuluihin noin 7 vuodeksi.

Edellinen, vuoden 2003 sijoitusstrategia löytyy vuoden 2003 toimintasuunnitelmasta.

IKI CA

IKI on tarjonnut omaa PGP (Pretty Good Privacy, myös GPG GNU Privacy Guard) CA (Certificate Authority) -palvelua jolla on pyritty edistämään tietoliikenteen tietoturvaa. Tätä palvelua jatketaan ja pyritään tarjoamaan jäsenistölle käyttöön myös X.509 IKI-CA sähköposti- ja www-varmenteita.

Ylläpito ja iki-palvelu (helpdesk)

Siirretään tarpeen vaatiessa iki-palvelu sekä osia ylläpidosta (esimerkiksi seurantajärjestelmän rakentaminen) ulkopuolisen tahon tehtäväksi korvausta vastaan. Selvitetään myös mahdollisuus vastausringin perustamiseen. Otetaan käyttöön issue tracker -ratkaisu.

Palveluiden kehittäminen

Pidetään noin kuusi tech-hack-iltaa joissa suunnitellaan ja kehitetään iki:n toimintaa teknisellä taholla. Mukaan kutsutaan aktiivisten ylläpitäjien lisäksi myös asiassa aktiivisia jäseniä ja asiantuntijoita (jotka eivät voi kommittoitua pitkäaikaiseen projektiin mutta ovat kuitenkin halukkaita auttamaan). Tarkoituksena on että hack-illalla on teema, läppärit on mukana ja pyritään tekemään ja kokeilemaan uusia ratkaisuja.

Aihe-ehdotuksia hack-iltoihin:

  • DKIM eli domain keys identified mail
  • Ikiosoite ja jäsen-kohtaiset roskapostisuodatustoiminnot
  • Seuranta- ja valvontajärjestelmät
  • Iki-identiteetti IKI-ID-palvelu (OpenID tms)
  • Shibboleth (CSC ylläpitää suomalaista HAKA-luottamusverkostoa yliopistolaisille) autentikointiin?

Tutkitaan voitaisiinko ottaa iki-domainien päivityksessä dynaaminen dns käyttöön.

Ylläpidetään IKI:n silppuri-roskapostisuodatinta ja tehdään siihen tarvittaessa päivityksiä.

Nostetaan ikin kapasiteettia ja toimintavarmuutta ostamalla entistä tehokkaampia palvelimia entisten korvaajiksi ja lisäksi.

Pyritään päivittämään www-jäsenrekisteriä niin että siihen saataisiin mukaan jäsenistön toivomia lisäominaisuuksia.

Selvitetään ajoittain palvelintilan hintataso (kilpailutus) sekä hajasijoittamisen (kahdentamisen) kustannukset. Jos näyttää järkevältä kahdennetaan palvelimet.

Iki-totuus ja tiedotus

Julkaistaan ikitotuus-jäsenlehti tarpeen mukaan.

Iki-FAQ:in päivittämistä jatketaan ikiwikissä.

yhdistys/toimintasuunnitelma-2010.txt · Viimeksi muutettu: 2010-03-27 12:53 / hot