Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:toimintasuunnitelma-2015

(Tämä versio hyväksytty vuosikokouksessa 2015-03-30)

IKI ry:n vuoden 2015 toimintasuunnitelma

Ikiosoite

Ikiosoite on aina yksityishenkilön henkilökohtainen osoite. Tästä rajanvedosta on myös hyötyä mm. roskapostiongelman ratkaisussa ainakin Suomen osalta.

Ikiosoitteeseen ei sisälly mahdollisuutta lukea postiansa IKI ry:n koneista tai varsinaista sähköpostipalvelua, ainoastaan postin ohjaus eteenpäin.

Jäsenyyttä ei edelleenkään myönnetä yrityksille, yhdistyksille, perheille, bändeille, lehdille, kenneleille, websivustoille tms. Ikiosoite ei myöskään voi viitata tällaiseen tahoon.

Sähköposti-ikiosoite tarkoittaa sitä, että jokaiselle jäsenelle tehdään kaksi sähköpostiosoitetta. Toinen näistä voi esimerkiksi olla muotoa etunimi.sukunimi@iki.fi ja toinen vaikkapa lempinimestä johdettu tunnus@iki.fi. Kaikki ko. osoitteisiin tuleva posti ohjataan eteenpäin jäsenen ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

Jatketaan mahdollisuutta ostaa lisäosoitteita hallituksen määräämällä haittamaksulla. Osoitteita on tarkoitus antaa vain perustelluin syin, syyksi kelpaa esim tunnettu lempinimi tai virallisen nimen muutos.

WWW-ikiosoite tarkoittaa palvelua, missä iki.fi/ikiosoite ja iki.fi/ikiosoite/jne/jne ohjataan vastaavasti jäsenen määrittelemään www-osoitteeseen.

Ikidomainilla voi saada omalle verkossa pysyvästi olevalle palvelimelleen lyhyt ja ytimekäs iki-domain-osoite tunnus.iki.fi.

Myös uusia käyttöön tulevia palveluita seurataan ja pyritään tarjoamaan vastaavalla tavalla yhdistyksen jäsenille tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Toimikunnat

Roskaposti-, SIP- ja taloustoimikunta eli -sähköpostilistat jatkavat toimintaansa. Uusia sähköpostilistoja perustetaan tarpeen mukaan.

Eväitä hallitukselle

Hallitus ottaa tarpeen vaatiessa kantaa IKI:n toimintaedellytyksiin vaikuttaviin yhteiskunnallisiin asioihin.

IKI seuraa ja osallistuu Suomessa tapahtuvaa sähköpostiin liittyvää kehitystä ja keskustelua sekä pyrkii olemaan mukana mm. Viestintäviraston sähköpostia koskevassa toiminnassa.

Sijoitusstrategia (viimeksi päivitetty vuosikokouksessa 2010)

Yhdistyksen varat sijoitetaan seuraavasti maksuvalmiuden ja pitkäaikaisen toiminnan turvaamiseksi.

1. Kassa

Kassassa pidetään vähintään vuoden kuluja vastaava summa. Instrumenttina kassalle käytetään pankkitiliä. Kassasta siirretään yli menevä osuus sijoituksiin vähintään kerran vuodessa.

2. Sijoitusvarallisuus

Sijoitusvarallisuus jaetaan 50% vähempiriskisiin (esim. rahamarkkinatuotteet) ja 50% suurempituottoisiin (osakepohjaiset tuotteet) vaihteluvälin ollessa 25%-75%. Vähempiriskinen osuus (minimi 25%) toimii puskurina jotta osakesijoituksia ei tarvitse lunastaa huonoina aikoina.

Sijoitusvarallisuudesta voidaan enintään 5% sijoittaa yhdistyksen ideologista tavoitetta lähellä oleviin kohteisiin.

Sijoitusten hoito

Muita sijoitusinstrumentteja paitsi pankkitiliä hoitaa hallituksen valitsema sijoitusyhtiö.

Huomioita strategiasta

Nykyisillä sijoituksilla 25% minimiosuus vähäriskisissä sijoituksissa riittäisi toiminnan kuluihin noin 5 vuodeksi.

Jäsenyydet muissa järjestöissä -politiikka

Liitytään jäseneksi muihin järjestöihin vain erityisistä perustelluista syistä. Yhdistyksen hallitus päättää mahdollisista jäsenyyksistä muissa järjestöissä.

Iki:n jäsenyydet 2015-03-23: Veronmaksajain keskusliitto ry (2013 veroasian käsittelyn vuoksi), TREX Tampere region exchange (Tampereen toinen hostauspaikka).

IKI sähköposti allekirjoitukset

IKI:n jäsenillä on käytössä PGP-avaimia ja IKI pyrkii edistämään IKI:n jäsenten välisten avainverkoston luomista järjestämällä allekirjoitustilaisuksia, esim iki-tech-hack iltojen ja vuosikokousten yhteydessä. Pyritään myös kirjoittamaan ohjeisto PGP:n ja sähköposti suojauksen ja allekirjoitusten käytöstä.

Ylläpito ja iki-palvelu (helpdesk)

Ylläpitoa on hoidettu hallituksen toimesta. Www-jäsenrekisteriin tehtyjen parannusten myötä ylläpidon ja tuen kuormitus on vähentynyt eikä niitä ole sen vuoksi ollut tarvetta siirtää tehtäviksi maksua vastaan.

Selvitetään mahdollisuutta vastausringin perustamiseen sekä issue trackerin käyttöönottoa.

Palveluiden kehittäminen

Pidetään parin kuukauden välein tech-hack-iltaa joissa suunnitellaan ja kehitetään iki:n toimintaa teknisellä taholla. Mukaan kutsutaan aktiivisten ylläpitäjien lisäksi myös asiassa aktiivisia jäseniä ja asiantuntijoita (jotka eivät voi kommittoitua pitkäaikaiseen projektiin mutta ovat kuitenkin halukkaita auttamaan). Tarkoituksena on että hack-illalla on teema, läppärit on mukana ja pyritään tekemään ja kokeilemaan uusia ratkaisuja.

Aihe-ehdotuksia hack-iltoihin:

Päivitä osa jo käsitelty tai työn alla

 • DKIM eli domain keys identified mail
 • Ikiosoite ja jäsen-kohtaiset roskapostisuodatustoiminnot
 • Seuranta- ja valvontajärjestelmät
 • Iki-identiteetti IKI-ID-palvelu (OpenID tms)
  • Jabber xmpp
 • Admin parannukset:
  • Selvitetään palvelua jolla jäsenet voisivat tallentaa iki-palvelimelle esim. pienehkön salatun tiedoston missä on tärkeimmät salasanat tms.
  • Shibboleth (CSC ylläpitää suomalaista HAKA-luottamusverkostoa yliopistolaisille) autentikointiin?
  • Selvitetään sähköisen henkilökortin (HST), mobiilivarmenteiden, pankkitunnusten yms käyttämistä jäsenrekisteriin tunnistautumiseen.
  • Tutkitaan voitaisiinko ottaa iki-domainien päivityksessä dynaaminen dns käyttöön
 • Listat.iki.fi päivitys
 • Sivut toimimaan paremmin mobiililaitteilla

Ylläpidetään IKI:n silppuri-roskapostisuodatinta ja tehdään siihen tarvittaessa päivityksiä. Selvitetään whitelistojen käyttöä jos otetaan käyttöön toiminto joka poistaa viestejä kokonaan.

Nostetaan tarpeen mukaan ikin kapasiteettia ja toimintavarmuutta ostamalla entistä tehokkaampia palvelimia entisten korvaajiksi ja lisäksi.

Pyritään päivittämään www-jäsenrekisteriä niin että siihen saataisiin mukaan jäsenistön toivomia lisäominaisuuksia.

Selvitetään ajoittain palvelintilan hintataso (kilpailutus).

Iki-totuus ja tiedotus

Iki:n pääasiallisena julkaisukanavana toimi kotisivu ja ikiwiki. Lähetetään ikitotuus-sähköpostijäsenlehti tarpeen mukaan.

yhdistys/toimintasuunnitelma-2015.txt · Viimeksi muutettu: 2015-03-31 12:03 / haa