Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:toimintasuunnitelma-2015

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
yhdistys:toimintasuunnitelma-2015 [2015-03-23 08:15]
haa luotu
yhdistys:toimintasuunnitelma-2015 [2015-03-31 12:03] (nykyinen)
haa
Rivi 1: Rivi 1:
 +(Tämä versio hyväksytty vuosikokouksessa 2015-03-30)
 +
 +====== IKI ry:n vuoden 2015 toimintasuunnitelma ======
 +
 +===== Ikiosoite =====
 +
 +Ikiosoite on aina yksityishenkilön henkilökohtainen osoite. Tästä rajanvedosta on myös hyötyä mm. roskapostiongelman ratkaisussa ainakin Suomen osalta.
 +
 +Ikiosoitteeseen ei sisälly mahdollisuutta lukea postiansa IKI ry:n koneista tai varsinaista sähköpostipalvelua,​ ainoastaan postin ohjaus eteenpäin.
 +
 +Jäsenyyttä ei edelleenkään myönnetä yrityksille,​ yhdistyksille,​ perheille, bändeille, lehdille, kenneleille,​ websivustoille tms. Ikiosoite ei myöskään voi viitata tällaiseen tahoon.
 +
 +**Sähköposti-ikiosoite** tarkoittaa sitä, että jokaiselle jäsenelle tehdään kaksi sähköpostiosoitetta. Toinen näistä voi esimerkiksi olla muotoa etunimi.sukunimi@iki.fi ja toinen vaikkapa lempinimestä johdettu tunnus@iki.fi. Kaikki ko. osoitteisiin tuleva posti ohjataan eteenpäin jäsenen ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.
 +
 +Jatketaan mahdollisuutta ostaa lisäosoitteita hallituksen määräämällä haittamaksulla. Osoitteita on tarkoitus antaa vain perustelluin syin, syyksi kelpaa esim tunnettu lempinimi tai virallisen nimen muutos.
 +
 +**WWW-ikiosoite** tarkoittaa palvelua, missä iki.fi/​ikiosoite ja iki.fi/​ikiosoite/​jne/​jne ohjataan vastaavasti jäsenen määrittelemään www-osoitteeseen.
 +
 +**Ikidomainilla** voi saada omalle verkossa pysyvästi olevalle palvelimelleen lyhyt ja ytimekäs iki-domain-osoite tunnus.iki.fi.
 +
 +Myös uusia käyttöön tulevia palveluita seurataan ja pyritään tarjoamaan vastaavalla tavalla yhdistyksen jäsenille tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
 +
 +===== Toimikunnat =====
 +
 +Roskaposti-,​ SIP- ja taloustoimikunta eli -sähköpostilistat jatkavat toimintaansa. Uusia sähköpostilistoja perustetaan tarpeen mukaan.
 +
 +===== Eväitä hallitukselle =====
 +
 +Hallitus ottaa tarpeen vaatiessa kantaa IKI:n toimintaedellytyksiin vaikuttaviin yhteiskunnallisiin asioihin.
 +
 +IKI seuraa ja osallistuu Suomessa tapahtuvaa sähköpostiin liittyvää kehitystä ja keskustelua sekä pyrkii olemaan mukana mm. Viestintäviraston sähköpostia koskevassa toiminnassa.
 +
 +===== Sijoitusstrategia (viimeksi päivitetty vuosikokouksessa 2010) =====
 +
 +Yhdistyksen varat sijoitetaan seuraavasti maksuvalmiuden ja pitkäaikaisen toiminnan turvaamiseksi.
 +
 +==== 1. Kassa ====
 +
 +Kassassa pidetään vähintään vuoden kuluja vastaava summa. Instrumenttina kassalle käytetään pankkitiliä. Kassasta siirretään yli menevä osuus sijoituksiin vähintään kerran vuodessa.
 +
 +==== 2. Sijoitusvarallisuus ====
 +
 +Sijoitusvarallisuus jaetaan 50% vähempiriskisiin (esim. rahamarkkinatuotteet) ja 50% suurempituottoisiin (osakepohjaiset tuotteet) vaihteluvälin ollessa 25%-75%. Vähempiriskinen osuus (minimi 25%) toimii puskurina jotta osakesijoituksia ei tarvitse lunastaa huonoina aikoina.
 +
 +Sijoitusvarallisuudesta voidaan enintään 5% sijoittaa yhdistyksen ideologista tavoitetta lähellä oleviin kohteisiin. /* ... vaikka ne tuottaisi -89% tuottoa */
 +
 +==== Sijoitusten hoito ====
 +
 +Muita sijoitusinstrumentteja paitsi pankkitiliä hoitaa hallituksen valitsema sijoitusyhtiö.
 +
 +==== Huomioita strategiasta ====
 +
 +Nykyisillä sijoituksilla 25% minimiosuus vähäriskisissä sijoituksissa riittäisi toiminnan kuluihin noin 5 vuodeksi.
 +
 +===== Jäsenyydet muissa järjestöissä -politiikka =====
 +
 +Liitytään jäseneksi muihin järjestöihin vain erityisistä perustelluista syistä. Yhdistyksen hallitus päättää mahdollisista jäsenyyksistä muissa järjestöissä. ​
 +
 +Iki:n jäsenyydet 2015-03-23: Veronmaksajain keskusliitto ry (2013 veroasian käsittelyn vuoksi), TREX Tampere region exchange (Tampereen toinen hostauspaikka).
 +
 +===== IKI sähköposti allekirjoitukset =====
 +
 +IKI:n jäsenillä on käytössä PGP-avaimia ja IKI pyrkii edistämään IKI:n jäsenten välisten avainverkoston luomista järjestämällä allekirjoitustilaisuksia,​ esim iki-tech-hack iltojen ja vuosikokousten yhteydessä. Pyritään myös kirjoittamaan ohjeisto PGP:n ja sähköposti suojauksen ja allekirjoitusten käytöstä.
 +===== Ylläpito ja iki-palvelu (helpdesk) =====
 +
 +Ylläpitoa on hoidettu hallituksen toimesta. Www-jäsenrekisteriin tehtyjen parannusten myötä ylläpidon ja tuen kuormitus on vähentynyt eikä niitä ole sen vuoksi ollut tarvetta siirtää tehtäviksi maksua vastaan.
 +
 +Selvitetään mahdollisuutta vastausringin perustamiseen sekä issue trackerin käyttöönottoa.
 +
 +===== Palveluiden kehittäminen =====
 +
 +Pidetään parin kuukauden välein tech-hack-iltaa joissa suunnitellaan ja kehitetään iki:n toimintaa teknisellä taholla. Mukaan kutsutaan aktiivisten ylläpitäjien lisäksi myös asiassa aktiivisia jäseniä ja asiantuntijoita (jotka eivät voi kommittoitua pitkäaikaiseen projektiin mutta ovat kuitenkin halukkaita auttamaan). Tarkoituksena on että hack-illalla on teema, läppärit on mukana ja pyritään tekemään ja kokeilemaan uusia ratkaisuja.
 +
 +Aihe-ehdotuksia hack-iltoihin:​
 +
 +Päivitä osa jo käsitelty tai työn alla
 +
 +  * DKIM eli domain keys identified mail
 +  * Ikiosoite ja jäsen-kohtaiset roskapostisuodatustoiminnot
 +  * Seuranta- ja valvontajärjestelmät
 +  * Iki-identiteetti IKI-ID-palvelu (OpenID tms) 
 +    * Jabber xmpp
 +  * Admin parannukset:​
 +    * Selvitetään palvelua jolla jäsenet voisivat tallentaa iki-palvelimelle esim. pienehkön salatun tiedoston missä on tärkeimmät salasanat tms. 
 +    * Shibboleth (CSC ylläpitää suomalaista [[http://​www.csc.fi/​hallinto/​haka|HAKA]]-luottamusverkostoa yliopistolaisille) autentikointiin?​
 +    * Selvitetään sähköisen henkilökortin (HST), mobiilivarmenteiden,​ pankkitunnusten yms käyttämistä jäsenrekisteriin tunnistautumiseen.
 +    * Tutkitaan voitaisiinko ottaa iki-domainien päivityksessä dynaaminen dns käyttöön
 +  * Listat.iki.fi päivitys
 +  * Sivut toimimaan paremmin mobiililaitteilla
 +
 +Ylläpidetään IKI:n silppuri-roskapostisuodatinta ja tehdään siihen tarvittaessa päivityksiä. Selvitetään whitelistojen käyttöä jos otetaan käyttöön toiminto joka poistaa viestejä kokonaan.
 +
 +Nostetaan tarpeen mukaan ikin kapasiteettia ja toimintavarmuutta ostamalla entistä tehokkaampia palvelimia entisten korvaajiksi ja lisäksi.
 +
 +Pyritään päivittämään www-jäsenrekisteriä niin että siihen saataisiin mukaan jäsenistön toivomia lisäominaisuuksia.
 +
 +Selvitetään ajoittain palvelintilan hintataso (kilpailutus).
 +
 +===== Iki-totuus ja tiedotus =====
 +
 +Iki:n pääasiallisena julkaisukanavana toimi kotisivu ja ikiwiki. Lähetetään ikitotuus-sähköpostijäsenlehti tarpeen mukaan.