Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:vuosikokous-poytakirja-2010

Vuosikokous 2010 pöytäkirja (27.3.2010)

Internet-käyttäjät Ikuisesti - IKI ry
Vuosikokous 27.3.2010
Dipoli, Espoo

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Hannu Aronsson avasi kokouksen 13.15.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Aronsson ja sihteeriksi
Harri Toivanen. Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Kari Jyrkinen ja
Heikki Lehtinen. Valittiin ääntenlaskijoiksi Niko Rintala ja Lauri Laitinen.


3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Sovitaan kokouksessa noudatettavista menettelytavoista

Sovittiin matkapuhelimet pidettäviksi äänettöminä. Sovittiin
puheenvuorot pyydettäväksi kättä nostamalla ja kerrottavan nimi
puheenvuoron alussa.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin hallituksen esitys (liite 2) esityslistaksi.

6. Esitetään vuoden 2009 toimintakertomus, tilinpäätös, tilikertomus
 ja tilintarkastajien lausunto

Merkittiin toimintakertomus (liite 3), tilinpäätös (liite 4),
tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto (liite 5) tiedoksi.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamista vuodelle 2009

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelle 2009.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2009 osalta hallitukselle
 ja muille tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2009 osalta
hallitukselle. Muita tilivelvollisia ei ollut.

9. Päätetään vuoden 2010 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Päätettiin vuoden 2010 liittymismaksuksi 30 euroa ja jäsenmaksuksi 0 euroa.

10. Päätetään vuoden 2010 lisäaliaksista perittävän haittamaksun
  ohjeellinen hinta

Päätettiin lisäaliasmaksuksi 20 euroa.

11. Vahvistetaan vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi muutoksin
(liite 6) ja talousarvioksi (liite 7).

12. Valitaan yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt

Valittiin yhdistyksen hallitukseen jäseniksi Patrik Andersin, Hannu
Aronsson, Jan Gröndahl, Vesa Karjalainen, Tero Kivinen, Petri
Koistinen, Harry Piela, Timo Rinne, Ilari Stenroth ja Harri Toivanen.

Jarkko Santala valittiin Facebook-toimihenkilöksi.

13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

Kalle Kivimaa ja Johannes Heinonen varalla Lauri Laitinen ja
Ilpo Nyyssönen

14. Avaimenhaltijoiden raportti

Allekirjoitustapahtumia ei ole ollut vuonna 2009.

15. Valitaan yhdistyksen avaimenhaltijat

Valittiin yhdistyksen avaimenhaltijaksi Timo Rinne.

16. Käsitellään muut esilletulevat asiat

Lisätään tietoa WEB-ohjauksen toiminnasta FAQ:hun.

Keskusteltiin IKI:n roskapostisuodatuksesta.

Keskusteltiin paluuviesteistä ja niiden tarpeellisuudesta.

Evästettiin hallitusta seuraamaan yhdistyslain muutosta.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta
ja päätti kokouksen 15.43.

17. Kokouksen lopettaminen

LIITTEET
1. Osallistujalista
2. Hallituksen esitys kokouksen työjärjestykseksi
3. Hallituksen esitys toimintakertomukseksi
4. Tilinpäätös
5. Tilintarkastuskertomus
6. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi
7. Hallituksen esitys talousarvioksi

Vakuudeksi

Espoossa 27.3.2010Hannu Aronsson            Harri Toivanen

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkuaKari Jyrkinen         			 Heikki Lehtinen
yhdistys/vuosikokous-poytakirja-2010.txt · Viimeksi muutettu: 2010-04-26 16:11 / hot