Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:ikitotuus-8

IKI ry:n Ikitotuus numero 8

ikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusikit
ot     uu    siki   totu    usiki    totu   usiki
tot uusi kit otuu si kit otu usik itot uus iki tot uusi
kit otuu sik itot u usiki to tuus ikit otu us ikito tuu
sik itot uus    ik     it    otuus iki to     tuu
sik itot uus ikitotu usiki to tuus iki totu us ikito tuu
sik itot uus ikitotu usiki to tuus i     ki totuu sik
ito tuus iki totuusi kitot uu    si kitotuu s ikito tuu
sikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusikitotuusiki

Ikitotuus on IKI ry:n jäsenlehti.

Ikiwiki otettu käyttöön

IKI:lle on otettu käyttöön oma wiki mistä löytyy ohjeita ja tietoja. IKI FAQ, ohjeet, uutiset, etc siirtyvät wikiin ja samalla on tarkoitus myös rekrytoida vapaaehtoisia jäseniä ylläpitämään sivuja – jos haluat osallistua ota yhteyttä hallitukseen. ikiWiki löytyy osoitteesta http://ikiwiki.iki.fi.

Iki-jäsenrekisterin unohtunut salasana mobiilitunnistuksella

Iki:n jäsenrekisterissä on otettu käyttön uusi menetelmä unohtuneen salasanan vaihtoon. Kännykkätunnistuksella voi tunnistautua ja saamallaan koodilla voi sitten vaihtaa salasanan webissä.

Suosittelemme että jäsenrekisterin SMS-numero -kohtaan kannattaa laittaa ajan tasalla oleva kännykkänumero.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 27.3.2010 kello 13:00 alkaen Espoon Otaniemessä Dipolissa, sali 26. Tarjolla teetä, kahvia ja kakkua kokouksen osanottajille klo 12:30. Virallinen kokouskutsu lähetetään erikseen.

Sijoitusstrategian päivitys

Päivitys: Katso Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 missä on päivitetty sijoitusstrategia.

Hallitus on käynyt läpi sijoitusstrategiaa ja totesi että strategia ei vaadi muutoksia vaan toimii sellaisenaan, kunhan lukuja korjataan nykyisen tilanteen mukaisiksi ja tekstisisältöä hieman siistitään.

Hallitus on käynyt keskustelua siitä mikä on optimaalinen sijoitusstrategia. Erityisesti pitäisikö osakesijoitusten olla luonteeltaan passiivisesti indeksejä seuraavia rahastoja vai pitäisikö osakesijoituspäätökset tehdä nykystrategian mukaan aktiivisesti rahastoyhtiön salkuhoitajan toimesta. Parhaat tuotot saavutetaan aktiivisella varainhoidolla sen onnistuessa ja kurssilaskun aikana se saattaa olla paremmin suojattu. Hyvin hajautettu laaja indeksisalkku ei tuo huipputuottoja vaan markkinan keskimääräisen tuoton joka vuosi. Valitettavasti rahastojen kehityksestä ei voi sanoa muuta täysin varmaa kuin hallinointikulujen suuruuden. Huomioitavaa on myös, että nykystrategia pyrkii 3-osan tavoitteessaan ”keskimääräistä osakemarkkinatuottoa korkeampaan” tuottoon ja tätä riskiä tasapainotetaan 2-osalla. Nykystrategiaan indeksirahastot eivät siis sovi.

Vuoden 2003 kokouksen päättämä sijoitusstrategia

Ehdotettuja päivityksiä strategiaan on merkitty näin ja näin.

Sijoitusstrategia

Jaetaan varallisuus kolmeen ryhmään, joilla kullakin on oma tavoitteensa:

 1. Kassa → hyvä maksuvalmius
 2. Yhdistyksen tarkoituksen turvaava varallisuus → tavoitellaan vain hieman inflaation ylittävää tuottoa Nimi on Puskurivaranto, kuten alempana
 3. Sijoitusvarallisuus → tavoitellaan keskimääräistä osakemarkkinatuottoa (+12% p.a.) korkeampaa pitkän aikavälin tuottoa
1. Kassa

Kassaa ei kannata ylimitoittaa, niin kauan kuin kassavirta on positiivinen. Nykyisessä tilanteessa kassan suuruudeksi riittää 6000 euroa (takaa puolen vuoden maksuvalmiuden). Instrumenttina kassalle käytetään konservatiivista rahamarkkinarahastoa ja pankkitiliä.

2. Puskurivaranto

Yhdistyksen eräänä tavoitteena on tarjota jäsenille erilaisia internet-palveluita nyt ja tulevaisuudessa. Tämän turvaamiseksi yhdistyksen omaisuutta on säilytettävä konservatiivisesti. Nykyisellä menotasolla (12000 euroa vuodessa) pyrittäessä säilyttämään viiden vuoden palveluiden jatkuvuus tulisi 60000 euroa sijoittaa konservatiivisesti. Instrumentteina käytetään pitkän koron ja rahamarkkinarahastoja.

Jotta varsinaiseen sijoitusvarallisuuteen ei tarvitsisi koskea huonojen osakekurssien aikana, pidetään puskurissa osakekursseista riippumatonta rahaa. Nykyisellä kulutasolla (xxx eur/vuosi, 2010) puskuri vastaa 5 vuoden käyttökuluja. Pyrkimyksenä on nostaa riittävyys 7 vuoteen.

3. Sijoitusvarallisuus

Tämän osion tavoitteena on saada yhdistys varallisuusasemaltaan sellaiseksi, että kun maksutulo on joskus tulevaisuudessa hidastunut, osioiden 1 ja 2 tarpeet on rahoitettavissa sijoitusvarallisuuden tuotosta.

Suomeksi: Yritetään saada keskimääräinen vuosituotto sellaiseksi, että pelkästään sillä voidaan elää, kunhan edessä on puskuri ja menot minimoidaan.

Sijoitusvarallisuudesta voidaan enintään 5% sijoittaa yhdistyksen ideologista tavoitetta lähellä oleviin kohteisiin ilman, että asetettu tuottotavoite tätä estäisi.

Rotaatio eri varallisuusosioiden välillä

Neljännesvuosittain siirretään kassasta ylikertynyt pääoma 3-osion rahastoon. Vuosittain tarkistetaan 2-osion vaatima ajanjakso ja 2- ja 3-osioiden pääomia muutetaan vastaavasti. Mikäli tulevaisuudessa kassavirta kääntyy negatiiviseksi, täydennetään kassaa ensisijaisesti 2-osion varallisuudesta.

Jos markkinat menevät selvästi alamäkeä voidaan siirtoja kassasta sijoituksiin viivyttää kohtuullisessa määrin.

Sijoitusten hoito

Muita sijoitusinstrumentteja paitsi pankkitiliä hoitaa hallituksen valitsema sijoitusyhtiö.

Vuosikokouksen papereita

Nämä paperit ovat vielä työn alla ja voivat muuttua vielä ennen yhdistyksen vuosikokousta ja lopullisen muodon ne saavat vasta yhdistyksen kokouksen hyväksynnän jälkeen.

IKI:n roskapostitorjuntamenetelmät

IKI pyrkii estämään ja merkitsemään roskapostia. IKI ei suodata viestejä kokonaan jotta vältyttäisiin siltä että oikeita viestejä jää toimittamatta mutta IKI:n menetelmät auttavat jäseniä roskapostin hallinnassa.

Mustalistattujen lähetäjien harmaalistaus (grossd)

Ensimmäinen puolustuslinja iki:n palvelimilla on harmaalistaus joka kohdistetaan vain mustalistalla oleviin lähettäjiin lähettävän ip-osoitteen perusteella.

Harmaalistaus tarkoittaa sitä että tuleviin viesteihin vastataan ensin ”yritä kohda uudelleen” ja sitten seuraavalla yrityskerralla viesti otetaan vastaan normaalisti. Tavalliset postipalvelimet yrittävät viestien välitystä uudelleen jolloin järjestely ei estä oikeiden viestien kulkua.

Iki:ssä harmaalistausta sovelletaan vain niihin lähettäjiin (ip-osoite) jotka löytyvät joltakin mustalistalta. Näiltä mustalistoilta löytyy spämmereiksi tiedettyjä osoitteita sekä esimerkiksi koti-adsl-yhteyksien ip-osoitteita mistä ei pitäisi suoraan tulla postia (vaan postin pitäisi kulkea internet-palveluntarjoajan postipalvelimen kautta).

Iki:ssä tämä mustalistattujen lähettäjien harmaalistaus tuntuu suodattavan noin 80% roskapostista heti ensi vaiheessa. Järjestely on toteutettu grossd -ohjelmalla. Lisätietoja http://www.iki.fi/iki/faq/grossd.html

Silppuri (SpamAssassin)

Jäsen voi halutessaan ohjata postinsa (per kukin ikiosoite erikseen) roskaposti-analyysin kautta. Käytössä on SpamAssassin jonka perusidea on se, että viestiä arvioidaan monilla eri perusteilla ja jos useampi peruste väittää viestiä roskapostiksi, viesti merkitään roskapostiksi.

Käyttäjä voi omassa sähköpostiohjelmassaan tehdä iki:n roskapostisuodattimen merkitsemille viesteille haluamansa toiminnot automaattisesti (sähköpostiohjelman suodatukset ja säännöt).

SIP VoIP-puheluiden uudelleenohjaus (hetkinen.iki.fi)

IKI Hack-ilta 7.5.2009 tuotti IKI:lle uudeksi jäsenpalveluksi SIP-uudelleenohjaukset. SIP-puhelinta tai -sovellusta käyttävä ikiläinen voi asettaa jäsenrekisteriin SIP-osoitteensa ja vastaanottaa sen jälkeen puheluita ikiosoitteensa kautta. Jäsenrekisteristä SIP-osoite päivittyy tunnin välein SIP-palvelimelle.

Jatkossa voit lisätä käyntikorttiisi uudeksi puhelinnumeroksi sip:alias@iki.fi :)

Toistaiseksi vain sip: URI:t kelpaavat uudelleenohjauksen kohteeksi. Myöhemmin on ehkä mahdollista käyttää sips:, mailto: sekä yms. URI-osoitteita. IKI:n palvelimella SIP-pyyntöjä uudelleenohjaa OpenSIPS palvelinsovellus.

Uusi nopea palvelin SSD-levyillä

IKI päivittää palvelimiaan tasaiseen tahtiin. Lähiaikoina asennetaan uudeksi postinvälityspalvelimeksi neliytimisellä Xeonilla ja kahdella SSD-levyllä varustettu palvelin. Sähköpostin välityksessä tiedot pitää kirjoittaa pysyvälle medialle (levylle) ennenkuin lähettäjälle voidaan kuitata viesti vastaanotetuksi. Koska hyvillä SSD-levyillä pienet kirjoitukset toimivat paljon nopeammin kuin tavallisilla kovalevyillä, tämän pitäisi auttaa iki:n palvelimien suorituskyvyn kanssa.

Päivitys: Hyvälaatuiset SSD-levyt ovat nopeita ja kestävät kirjoituksia laskelmien mukaan hyvin IKI-käyttöä palvelinten eliniän ajan. Iki:ssä nuokin laitetaan peilatuksi RAIDiksi joten jos yksi menee rikki siitä ei tule katkoa. Lisätietoja SSD-levyistä esim. http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3403&p=4


iki-hallitus@iki.fi

yhdistys/ikitotuus-8.txt · Viimeksi muutettu: 2010-03-09 18:25 / haa