Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:lausunto_20210809_cookie

Lausunto 9.8.2021 Traficomin eväste-ohjeista

Iki ry:n lausunto

Lähetetty lausuntopalveluun 2021-08-09-193138

Tietosuoja ja tiedon jakaminen käyttäjille siitä miten heitä seurataan ja mihin tietoja käytetään on sinänsä positiivinen asia.

Nykytilanteessa kuitenkin ylenmääräinen melkein kaikilla sivustoilla esiintyvä popup-kysely evästeistä ja seurannasta toimii käytännössä tätä tavoitetta vastaan ja käyttäjät vain klikkaavat ”hyväksy kaikki” kohtaa päästäkseen eteenpäin, ilman että olisivat käytännössä tehneet todellista päätöstä asiassa.

Lisäksi useiden sivustojen käyttämät koko sivun popup-kyselyt painostavat käyttäjiä vain hyväksymään kaikki evästeet, koska sivuston käyttö näyttää muuten mahdottomalta. Tällöin ei ole myöskään mahdollisuutta käyttää sivuja kokonaan ilman evästeitä vaikka se olisi teknisesti mahdollista. Esimerkiksi Yleisradion sivut näyttävät koko sivun peittävän popupin, josta pääsee ohi vain hyväksymällä evästeet, joita käytetään ”valintojen muistamiseen, Yle Tunnus -kirjautumiseen ja palvelujen turvallisuuden varmistamiseen”. Mikäli käyttäjä ei tarvitse valintojen muistamista eikä Yle Tunnus -kirjautumista niin miksi sivuston käyttäminen vaatii näiden evästeiden hyväksymisen?

Hyvää tarkoittavat säädökset ja ohjeistukset ovat tässä asiassa johtaneet huonoon lopputulokseen missä käyttäjiltä käytännössä saadaan ”hyväksyntä” ylenmääräiselle seurannalle.

Ohjeita kannattaisi yksinkertaistaa ja pyrkiä vaatimaan käyttäjille todellisuudessa hyödyllisiä tietoja sekä käytännöllisiä menetelmiä tiedon hallitsemiseksi esimerkiksi valitsemalla selaimen asetuksista yhden kerran haluttu toimintamalli kaikille palveluille.

Suomessa toimivia internet-palveluita ei myöskään pitäisi asettaa kilpailevissa maissa (EU:ssa tai EU:n ulkopuolella) toimiviin palveluihin verrattuna käyttäjäkokemuksen kannalta huonompaan asemaan vaatimalla tai ohjeistamalla tiukempia toimintamalleja.

Internet-käyttäjät ikuisesti-iki ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiassa. Iki ry on aktiivisten internet-käyttäjien yhdistys joka pyrkii edistämään viestinnän edellytyksiä internetissä. Vuonna 1995 perustetulla Iki:llä on yli 28.000 jäsentä. Lisätietoja www.iki.fi

Viitedokumentit:

Lausuntopyynnön tiedot

”Liikenne- ja viestintäviraston evästeohjeistukset palveluntarjoajille ja loppukäyttäjille”

Linkki Lausuntopalveluun.

Johdanto

Evästeiden ja niiden kaltaisten tekniikoiden, kuten ns. seurantapikseleiden avulla palvelun käyttöä kuvaavien tietojen kerääminen, tallentaminen ja käyttö ovat nykyään yleinen osa verkkosivustoja ja sähköisiä palveluita. Evästeiden käyttöä koskevien käytäntöjen kirjo on tällä hetkellä laaja, eivätkä kaikki palveluntarjoajat välttämättä tunne riittävän hyvin asiaan liittyvää lainsäädäntöä ja sen asettamia vaatimuksia.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pitää tarpeellisena selventää evästeiden ja muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentamiseen ja käyttöön liittyviä lainsäädännön asettamia vaatimuksia erillisellä ohjeistuksella. Tällä tavalla pyritään parantamaan internetin käyttäjien sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta ja yksityisyyden suojaa. Traficom on valmistellut palveluntarjoajille ja loppukäyttäjille suunnattuja ohjeistuksia yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimiston asiantuntijoiden kanssa.

Traficom antaa aiheesta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida ohjeistusluonnoksia ennen niiden lopullista julkaisua.

Tausta

Evästeiden ja muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentamisesta säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 205 §:ssä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vastuulla on valvoa 205 §:n noudattamista ja sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta

Nykylainsäädännön ja siihen liittyvän tulkintakäytännön selventäminen ja uusien ohjeistusten antaminen on Traficomin näkemyksen mukaan tarpeellista ottaen etenkin huomioon Helsingin hallinto-oikeuden 8.4.2021 antamat päätökset H1515/2021 ja H1516/2021 (Dnro 20801/03.04.04.04.01/2020 ja Dnro 20848/03.04.04.04.01/2020) koskien evästesääntelyn tulkintaa ja viranomaisten välisiä toimivaltasuhteita.

Tavoitteet

Palveluntarjoajille suunnatun ohjeistuksen tarkoituksena on neuvoa palveluntarjoajia lainmukaiset vaatimukset täyttävien evästeratkaisujen toteuttamisessa huomioiden erityisesti käyttäjältä pyydettävän suostumuksen edellytykset. Tavoitteena on, että ohjeistuksen myötä palveluntarjoajien evästeratkaisuissa huomioitaisiin entistä paremmin loppukäyttäjien yksityisyyden suoja ja sähköisen viestinnän luottamuksellisuus.

Loppukäyttäjille suunnatun ohjeistuksen tavoitteena on taas auttaa loppukäyttäjiä ymmärtämään paremmin evästeiden ja muiden seurantateknologioiden perustoimintaa, tuntemaan paremmin heidän oikeuksiaan sekä neuvoa avun hakemisessa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Lausuntopyynnön liitedokumentit:

Arkistoon kaikki asiasta annetut lausunnot.

yhdistys/lausunto_20210809_cookie.txt · Viimeksi muutettu: 2021-08-11 13:22 / haa